Szakdolgozat- és diplomaterv készítéssel kapcsolatos ügymenet

Azoknak a hallgatóknak, akik a következő félévben szándékoznak szakdolgozatot vagy diplomatervet készíteni, a Szakdolgozat készítés vagy Diplomatervezés tárgyra jelentkezni kell a Neptunban és témát kell választani.

A gépészmérnöki alapképzés és mechatronikai mérnöki alapképzés hallgatóinak a BMEGEGTA4SD kódú tárgyat kell felvenni. Az gépészmérnöki mesterképzés és mechatronikai mérnök mesterképzés hallgatóinak a BMEGEGTMKDA tárgyra kell jelentkezni, ha most kezdi a diplomatervezést! Amennyiben a diplomatervezést folytatja, úgy a BMEGEGTMKDB tárgyat kell felvenni. Ezt a tárgyat akkor is fel kell venni, ha a két diplomatervezés tárgyat egy félévben kívánja teljesíteni. A gépészeti modellezés mesterszak hallgatóinak a BMEGEGTMWDA tárgyat kell először felvenni, majd a második félévben a BMEGEGTMWDB-t. A tárgyfelvétel után témát (projektet) kell választani.

A Gyártástudomány és -technológia Tanszék egyetemi kutatási projektjei és ipari kapcsolatai révén minden félévben meghirdet szakdolgozat és diplomaterv témákat, azonban ezek száma a megnövekedett hallgatói létszámhoz képest jóval alacsonyabb, ezért arra ösztönözzük a hallgatóinkat, hogy a számukra leginkább megfelelő helyen és cégnél kérjenek megoldandó feladatokat. A legtöbb esetben a hallgató által hozott ipari téma mindhárom oldalt (hallgató, témavezető, fogadó cég) megelégedéssel tölti el és számos példa azt mutatja, hogy a cégeknél történő gyakornoki feladatmegoldás könnyebb elhelyezkedést is biztosíthat. Ilyen ipari témákat legtöbbször a céget közvetlenül felkeresve találhatnak vagy akár különböző álláskereső oldalak hirdetéseiben is találhatnak gyakornoki pozíciót, mely jó eséllyel összeköthető a szakdolgozat vagy diplomaterv készítéssel.

Amennyiben sikerül céges feladatot találni, a cégtől egy befogadó nyilatkozatot kell kérni. A befogadó nyilatkozat a megfelelő űrlapot kitöltve letölthető. A befogadó nyilatkozatot a fogadó cégnek hitelesíteni kell, vagyis céges aláírással kell ellátni.

Az űrlapok az alábbi linkeken találhatók:

Szakdolgozat készítés bejelentése

Az üres sablonfájl >>itt<< megtekinthető.

Diplomaterv készítés bejelentése

Az üres sablonfájl >>itt<< megtekinthető.

Amennyiben a hallgatónak nem sikerül cégnél elhelyezkedni, úgy a Tanszéken meghirdetett témákból választhat innen a lehetőségekhez mérten. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tanszéki témákra általában több hallgató is jelentkezik, ezért a meghirdető témavezető a jelentkezők közül választhat!

A fenti bejelentő lapokat abban az esetben is ki kell tölteni, ha tanszéki témát választ! (Ez esetben nem szükséges aláíratni a kinyomtatott bejelentő lapot.)

A megfelelő téma online bejelentésének határideje az  első oktatási hét 3. napja vagyis február 8. Az aláírt befogadó nyilatkozatok leadási határideje február 10. 12:00. A nyilatkozatokat a Tanszék oktatási adminisztrációján adhatják le. Amennyiben a hallgató felvette a Szakdolgozatkészítés vagy Diplomatervezés tárgyakat, de nem adta le határidő előtt a bejelentést, úgy nem adunk ki hivatalos feladatkiírást és a tárgyról lejelentkeztetjük!

A választott témához tanszéki témavezetőt kell rendelni. Ez történhet a témavezető közvetlen megkeresésével vagy amennyiben nem kerül megjelölésre témavezető, úgy a tanszéki felelős fog témavezetőt rendelni a hallgatóhoz. A hallgatókhoz rendelt tanszéki témavezetők listájáról e-mailben küldünk értesítést február 15-ig. A lista közreadása után a hallgatónak kötelessége haladéktalanul felkeresni a témavezetőt, hogy a feladatokat egyeztessék és a hivatalos feladatkiírást közösen elkészítsék. A feladatkiírás során a választott záróvizsga tárgyakat is meg kell adni. A választható tárgyakról a hallgató képzésének kezdetén érvényes képzési tájékoztató ad hivatalos információt. Az elkészített és aláírt feladatkiírást a tanszéki témavezetőknek legkésőbb február 16-ig le kell adni a tanszéki adminisztráción. A hivatalos feladatkiírás átvételéről a félév során e-mailben tájékoztatuk a hallgatóságot.

A fentiekben nem részletezett esetekben, kivételekben a mindenkori kari szabályzat rendelkezik.  A szakdolgozattal, diplomatervvel kapcsolatos szabályzat a itt elérhető. A szakdolgozat- és diplomaterv készítéssel kapcsolatos leírások, hivatalos szabályzatok, nyomtatványok a www.gpk.bme.hu címen, közvetlenül innen elérhetők.

A fentiekkel kapcsolatos kérdésekben további információt Farkas Balázstól (farkasb@manuf.bme.hu) kérhetnek.

Ugrás a lap tetejére