Szakdolgozat (SZD), Diplomaterv (DT) és Szakmai gyakorlat (SZGY)

Ezen az oldalon találhatók a szakdolgozat készítéssel, diplomatervezéssel  és szakmai gyakorlattal kapcsolatos információk és gyakran ismételt kérdések, valamint a Hallgatók számára letölthető anyagok, összegyűjtött hivatkozások.

A Tanszék szakdolgozat, diplomaterv és szakmai gyakorlat felelőse Farkas Balázs Zsolt.

> Szakdolgozat, diplomaterv készítés

> Választható dolgozat témák

> Szakdolgozat készítés bejelentése

> Diplomatervezés bejelentése

> Letölthető dokumentumok

      – Szakdolgozat készítéshez és Diplomatervezéshez kapcsolódó dokumentumok
      – Bírálathoz kapcsolódó dokumentumok

> Szakmai gyakorlat

      – Szakmai gyakorlati lehetőségek

      – Jelentkezés szakmai gyakorlatra

> GY.I.K.


 

Szakdolgozat és diplomaterv készítés

A szakdolgozat és diplomaterv készítésének folyamatáról IDE kattintva olvashatnak. Alább a tárgy adminisztrációs ügyeihez kapcsolódó dokumentumok tölthetők le.

 

Letölthető dokumentumok

Szakdolgozat készítéshez és Diplomatervezéshez kapcsolódó dokumentumok
Utmutato Útmutató a diplomatervek elkészítéséhez. Tartalmazza a formai követelményeket, irányelveket. 2015.08.25. 8:30
Szakdolgozat-es-diplomaterv-
szabalyzat
A szakdolgozat és diplomaterv készítéssel kapcsolatos kari szabályzat 2015.07.03. 9:44
Adatok_kiirasokhoz A bíráló és témavezető által is kitöltendő értékelő pontozólap 2015.08.24. 22:15
7-melleklet(SZD&DT&ZV&SZGY_
Szabalyzat)_SZD_DT_forma
_egyoldalas_HUN
Diplomaterv sablon. Kérjük, hogy a diplomaterv dokumentum elkészítéséhez a sablont vegyék alapul! 2015.08.25. 8:34
9-melleklet(SZD&DT&ZV&SZGY_
Szabalyzat)_A_korlatozott_
hozzaferes_zaradekanak_szovege
Elzártan kezelendő (titkosított) dolgozatok esetén a dolgozatba kötendő záradék szövege. 2015.08.25. 8:38
GTT_logo.jpg Hivatlos tanszéki logo 2016.12.14.

 

Bírálathoz kapcsolódó dokumentumok
8-melleklet(SZD&DT&ZV&SZGY_
Szabalyzat)_A_szoveges_biralat_
szempontjai_es_tartalmi_elemei
A bíráló által készített szöveges bírálat szempontjai. Szöveges bírálatot a témavezető is készíthet, de ez opcionális. 2015.08.25. 8:39
2-melleklet(SZD&DT&ZV&SZGY_
Szabalyzat)_Ertekelo_pontozolap
A témavezető és bíráló által külön kitöltendő pontozólap. 2015.07.15. 18:35
1-melleklet(SZD&DT&ZV&SZGY_
Szabalyzat)_Iranyelvek_a_
plagizalas_ellenorzesehez
A szakdolgozat vagy diplomaterv készítés során elkövetett plagizálás ellenőrzésére szolgáló útmutató 2015.07 15. 18:35

 

Szakmai gyakorlat (Jelentkezés szakmai gyakorlatra)

A BME Gépészmérnöki Kar képzéseinek szerves része a szakmai gyakorlat, mely mint kritériumkövetelmény szerepel a képzési programokban, vagyis elvégzése kötelező, kreditértéke 0. A szakmai gyakorlatnak meghatározott helye van a tantervben és a gyakorlat megkezdéséhez bizonyos előkövetelményeknek is teljesülni kell. Az előkövetelményeket és a gyakorlat megkezdéséhez szükséges feltételeket, eljárási rendet a Gépészmérnöki Kar Szakmai gyakorlat szervezésének szabályzata tartalmazza. A továbbiakban a gyakorlat folyamatáról közöljük kivonatos jelleggel a legfontosabb információkat. A kivonat időrendi sorrendben tekinti végig a szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges teendőket.

 1. Mielőtt nekivágnánk. A szakmai gyakorlat megkezdéséhez szükséges előkövetelmények BSc szakon az érvényes specializáció hozzárendelés (vagyis valamelyik specializációnkon kell lennie a gyakorlat megkezdésekor) továbbá a legalább 130 megszerzett kreditpont.
 2. A megfelelő gyakorlati hely megkeresése. A fogadó gyakorlóhely felkutatása a hallgató érdeke és felelőssége. Ezt már a szorgalmi időszakban célszerű megkeresni, mert sok esetben a fogadó hajlandóság alacsony, a megkeresésekre nem érkezik válasz, így a hallgató a határidőkből kicsúszik. A Tanszék rendelkezik ipari kapcsolatokkal, de az összes gyakorlati helyek száma nem éri el a hallgatók számát vagy a cég felvételi eljáráshoz köti a szakmai gyakorlatot,  melyben esetleg nem felelnek meg a hallgatók. A Tanszékkel kapcsolatban lévő cégek által kínált gyakorlóhelyek a Szakmai gyakorlatok oldalon elérhető.
  A gépgyártástechnológia specializáción az alábbi témakörökben végzett gyakorlatot fogadjuk el:
  • Alkatrészgyártási eljárások,
  • gyártóberendezések tervezése, alkalmazása, üzemeltetése,
  • gyártó- és mérőeszközök tervezése, gyártása,
  • méréstechnika, minőségbiztosítás,
  • gyártástervezés,
  • NC, PLC, CAD/CAM
  • szerelés,
  • robottechnika,
  • ultraprecíziós és mikro megmunkálások, nano technológia,
  • gyártásautomatizálás,
  • gyártási rendszerek mechatronikája,
  • folyamat felügyelet, irányítástechnika,
  • termeléstervezés és irányítás, termelési hálózatok,
  • számítógéppel integrált gyártás, termelésinformatika,
  • intelligens gyártási folyamatok és rendszerek, digitálisA tartalmi megfelelőség a hallgató és a gyakorlóhely felelőssége! Kérdéses esetekben a tanszéki szakmai gyakorlatokért felelős személy tud felvilágosítást adni.
 3. Ha megvan a gyakorlóhely. Ha megvan a megfelelő gyakorlóhely (pl. szóbeli megállapodás a fogadásról), akkor jelentkezni kell a szakmai gyakorlatra. A jelentkezést ezen a linken lehet elvégezni.  A tanszéki felelős a jelentkezést beküldés után ellenőrzi. Amennyiben a téma kifogásolható, akkor a megadott e-mail címre értesítést küld a teendőkről. Ha a téma megfelelő, akkor nem küldünk értesítést.
 4. Ha a gyakorlóhelyet elfogadta a tanszék. A gyakorlóhelytől egy befogadó nyilatkozatot kell kérni. Ezt a nyilatkozat a cégnél aláírási joggal rendelkező személy tölti ki (pl. HR, ügyvezető igazgató stb.). Ezzel a nyilatkozattal vállalják, hogy biztosítják a hallgató számára a gyakorlóhelyet és konzulenst biztosítanak a munkájához.
 5. Ha megvan a befogadó nyilatkozat. Az aláírt befogadó nyilatkozatot a tanszéki adminisztráción kell leadni. Emellett a befogadó nyilatkozat adatait ezen a linken IS meg kell adni a gördülékenyebb ügyintézés érdekében! A befogadó nyilatkozat adatai alapján készül el a fogadó szervezettel az együttműködési megállapodás, ami nélkül hivatalosan nem végezhető szakmai gyakorlat.
 6. A gyakorlat megkezdése. A gyakorlatot a jelentkezési lapon megjelölt időpontban megkezdheti a hallgató. A cégnél végzett gyakorlati tevékenységet dokumentálnia kell, ami a beszámoló elkészítéséhez elengedhetetlen.
 7. A gyakorlat befejezése. A gyakorlat befejezésekor a cégnek ki kell állítania egy teljesítési igazolást és értékelést a hallgató munkájáról. E nélkül nem tekintjük teljesítettnek a gyakorlatot. Az értékelést a szakmai konzulense is kitöltheti, de az igazoláson cégszerű aláírásnak kell szerepelnie!
 8. A gyakorlati beszámoló elkészítése. A gyakorlatról beszámolót kell készíteni. A Tanszék nem írja elő, hogy ez munkanapló vagy szöveges jelentés formában kéri a beszámolót, de a tartalmi megfelelőséggel szemben alapvető elvárás, hogy a beszámolóból egyértelműen értékelhető legyen a végzett munka színvonala. A beszámoló formai és tartalmi követelményei a Kar honlapjáról is letölthetők.
 9. A Szakmai gyakorlat Neptun tárgy felvétele. A Szakmai gyakorlat tárgyat a gyakorlat elvégzése UTÁNI félévben, ősszel kell felvenni.
 10. Beszámoló leadása. A szakmai gyakorlat beszámolóját a teljesítés igazolással együtt az őszi félév 3. oktatási hét megkezdéséig kell leadni a Tanszék oktatási adminisztrációján. Késedelmes leadás esetén a gyakorlatot nem teljesítettnek tekintjük.
 11. Beszámoló értékelése. A leadott beszámolókat a tanszéki felelős megbízásából a tanszéki kollégák végzik, akik a beszámoló alapján megítélik, hogy elfogadható-e a gyakorlat és döntenek az elfogadásról. A gyakorlat elfogadásáról nem küldünk értesítést, csak elutasítás esetén!
 12. Vége. A folyamat az aláírás Neptunba történő bejegyzésével zárul. (A leadott beszámolókat nem adjuk vissza.)

Az itt nem közölt szabályozásokról, egyéni eljárások rendjéről a mindenkori TVSZ és Kari Szabályzat rendelkezik.

Szakmai gyakorlati lehetőségek

 

GY.I.K.

 1. Lehet-e egy félévben teljesíteni a Diplomaterv A és B-t?
  Igen, de a témavezetőnek írásban támogatnia kell.
 2. Melyik tanszékhez kell felvenni a Szakdolgozat készítés c. tárgyat?
  Ahhoz a tanszékhez, amelyik a feladatkiírást kiállítja.
 3. Mit kell tennem, ha magyar nyelvű képzésen vagyok, de a dolgozatomat idegen nyelven szeretném készíteni?
  Ehhez tanszékvezetői engedélyt kell kérni írásban.
 4. A specializációmat a GTT gondozza, de a szakdolgozatot másik tanszéken készíteném. Mi a teendő?
  Ehhez a GTT tanszékvezetői és specializáció felelősi engedélye, valamint a másik tanszék vezetőjének engedélye szükséges. Ha ez megvan, akkor a másik tanszék állítja ki a feladatot.
 5. Mit kell tennem akkor, ha nem sikerül időben leadnom a szakdolgozatomat?
  Ebben az esetben a Neptunba elégtelen jegy kerül beírásra, mely 15 kredit elvesztését is jelenti. Ekkor a következő félévben folytatható a munka, de mindenképpen új feladatkiírást kell készíteni a következő félév elején.
 6. Hol található a szakdolgozattal, diplomatervvel, szakmai gyakorlattal kapcsolatos szabályzat?
  A kari szabályzat a http://www.gpk.bme.hu/images/gepeszkar/doku/Szabalyzatok/2015/Szakdolgozat-es-diplomaterv-szabalyzat.pdf oldalon érhető el.
 7. Hogyan tudok hozzáférni a Science Direct publikációs adatbázishoz?
  BME OMIKK – ScienceDirect – Adatbázisok
  Az adatbázis csak egyetemi hálózatról (LAN, BME Wi-Fi, vagy Eduroam), illetve külső hálózatból BME VPN (ravpn)-en keresztül elérhető!
  Az alábbi (BMENET) oldalon található információk segítségével hozzáférhet az egyetemi VPN hálózathoz: http://net.bme.hu/ravpn/ (Az oldal csak BME hálózatból elérhető!Pl.: LAN, BME Wi-Fi vagy Eduroam) (Megj.: Bejelentkezéskor a BMENET azonosítót és a hozzá tartozó jelszót kell megadni. A BMENET azonosítóhoz tartozó jelszó a zero felhasználói esetén a felhasználó zero.eik.bme.hu-n érvényes belépési jelszava, a HSZK felhasználói esetén pedig a HSZK account adatbázisában nyilvántartott jelszó. (Pontosabban a BMENET azonosítóhoz tartozó jelszó óránként, minden egész órakor frissül az éppen érvényes zero jelszó vagy HSZK account adatbázis alapján.) Hallgatóknak 2007. szeptember 7-vel kezdődően a HSZK account adminisztrációs felületén kell a BMENET azonosítóhoz tartozó jelszavukat kezelniük: HSZK account adminisztrációs felülete

Vélemény, hozzászólás?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

Ugrás a lap tetejére