Választható dolgozat témák

Ezen az oldalon a tanszéken meghirdetett valamennyi témakiírás megtalálható.

BSc szakdolgozat témák

Téma címe
Téma rövid leírása
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó email címe
Tanszéki vagy céges?
Cég neve
Cég helye (város)
Cég portfolió
PMI adatok felhasználása mérési tervek készítésére a Zeiss Calypso szoftverben
Feladatkiírás: A hallgató kutatást végez a PMI (Product and Manufactuting Information) adatok alkalmazhatóságáról a CAD rendszerekben, egy kiválasztott CAD rendszerben rejlő lehetőségeket részletesen is ismerteti. A Zeiss Calypso szoftverében ismereteket szerez a mérési tervek készítéséről, azok megfelelő mérési stratégiájáról, megvizsgálja az automatikus mérési terv létrehozásának működését. A CAD rendszerek és a mérő szoftver ismeretében javaslatot tesz a CAD modellek létrehozására és paraméterezésére, melyeket a mérőgépen végzett vizsgálatokkal támaszt alá.
Czampa Miklós
czampa@manuf.bme.hu
Céges téma
Zeiss IMT Hungária Kft.
Budaörs, BITEP Ipari Park.
Zeiss Reverse Engineering gyakorlati alkalmazása
Leírás: A hallgató egy tanszéki tervezésű és Tanszék által legyártott alkatrészről pontfelhőt készít egy Zeiss Metrotom 1500 típusú CT géppel, egy Zeiss Comet mérőgéppel és Zeiss LineScan mérőfejjel. A Pontfelhőkből a Zeiss Reverse Engineering szoftverével, megalkotja a CAD modelleket. Az így kapott modellek összevethetőek, az eredeti tanszéki CAD verzióval és levonhatóak a következtetések a technológiákat illetően.
Czampa Miklós
czampa@manuf.bme.hu
Céges téma
Zeiss IMT Hungária Kft.
Budaörs, BITEP Ipari Park.
Bordás agy lefejtő vésőszerszám tervezése
Bordás agyak üregelését kiváltó, Fellow tárcsa jellegű szerszám tervezése, gyártása és minősítése.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
REKARD Hajtástechnikai Kft
Győr
Hajtóművek, fogaskerekek, csigák. stb.
Fogazatok gyártásközi mérése
- Foglalja össze és értékelje a fogazatok gyártásközi méretellenőrzésének módszereit.
- Dolgozza ki a simító fogásvétel mértékének számító formuláit a különféle mérési eljárásokhoz.
- Készítsen számítógépi programot a fogásvételi értékek gyors meghatározására.
- Működjön közre a program üzemi bevezetésében.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
B!TZ Kereskedelmi és Szolgáltató kft
Budapest
Fogaskerék gyártás
Fogazatok gyártásközi mérése
- Foglalja össze és értékelje a fogazatok gyártásközi méretellenőrzésének módszereit.
- Dolgozza ki a simító fogásvétel mértékének számító formuláit a különféle mérési eljárásokhoz.
- Készítsen számítógépi programot a fogásvételi értékek gyors meghatározására.
- Működjön közre a program üzemi bevezetésében.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
B!TZ Kereskedelmi és Szolgáltató kft.,
Budapest
Fogaskerék gyártás
Felhordó heveder tervezése és gyártása
Meglévő ASF hullámosítóműhöz új felhordó heveder tervezése és gyártástechnológiájának kidolgozása.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
Magyar United Zrt
Budapest
Papíripari gépek tervezése és gyártása
Célkészülékek tervezése
Az üzemi anyagvizsgáló laboratórium részére a próbatestek szükséges alak-és méretpontosságát biztosító készülékek tervezése és technologizálása.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
Szabadalakító Kovácsüzem Kft
Budapest
Szabadalakító kovácsolás, anyagvizsgálat
Magnetorezisztív árammérő szenzor alkalmasságának vizsgálata szikraforgácsolási célokra
A téma elsősorban mechatronikai mérnöki szakdolgozat téma. A feladat a mikro szikraforgácsolási folyamat áramköri modellezése, a szikrakisülés feszültség és áram lefutásának szimulációja. A szimuláció eredményei alapján a megfelelő magnetorezisztív árammérő szenzor kiválasztása és a Tanszéken rendelkezésre álló szikraforgácsoló gépre történő implementálása. A megvalósított mérőrendszerrel szikraforgácsolási kísérletek végzése. A feladat teljesítéséhez elektronikai és Matlab Simulink ismeretek szükségesek!
Farkas Balázs Zsolt
farkasb@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Automatizált sorjafelismerő és értékelő rendszer tervezése fúrási műveletekhez
A téma elsősorban mechatronikai mérnök hallgatóknak ajánlott, de Matlab ismeretekkel rendelkező gépészmérnök hallgatók is választhatják. A feladat megoldása során a hallgató megismerkedik a fúrás során keletkező sorjatípusokkal, azok jellemző mérőszámaival. Kísérleti mérőrendszert tervez és installál a VHTC-130 mikro megmunkáló központra. A fúrási kísérletek során a felvételeket készít a furatokról, melyeket az elkészítendő Matlab program segítségével feldolgoz.
Farkas Balázs Zsolt
farkasb@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Szénszállal erősített polimer kompozit forgácsolhatósági vizsgálata
Kulcsszavak: CFRP, forgácsolhatóság, kísérlettervezés, optimalizáció, forgácsolási erő, felületi érdesség, alakhiba, delamináció (laminált rétegek szétválása), fúrás, marás, kísérletezés és kiértékelés
Geier Norbert
geier@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Sorjaképződés szempontjából optimális marási szerszámpályák tervezése
Szerszámpálya tervezés fejlesztése síkmarásnál a kilépés minimalizálása és a kilépési szögre adott kritérium figyelembe vételével. Algoritmus készítése, kísérletek elvégzése és az eredmények kiértékelése. Alapvető programozási és/vagy komputer algebrai ismeret szükséges.
Póka György
poka@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Diszkrét eseményalapú szimulációs keretrendszer fejlesztése gyártórendszerek modellezésére
Egy gyártórendszerrel kapcsolatos különböző folyamatok modellezésére az egyik eszköz a diszkrét eseményalapú szimuláció. Erre a célra már léteznek kész szoftverek (pl. Tecnomatix Plant Simulation, Anylogic, stb.). A szakdolgozat célja a megfelelő irodalom megismerése után az ezen szoftverek által használt szimulációs motor leegyszerűsített változatának fejlesztése Python programozási nyelven.
Szaller Ádám
szaller@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Gyártórendszerek szimulációja automatikus modellépítés segítségével
Egy gyártórendszerrel kapcsolatos különböző folyamatok modellezésére az egyik eszköz a diszkrét eseményalapú szimuláció. A dolgozat célja a Tecnomatix Plant Simulation szimulációs szoftver megismerése, majd annak programozásával egy előre definiált adatszerkezet alapján "egy gombnyomással" felépíthető modell létrehozása.
Szaller Ádám
szaller@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Háromszabadságfokú síkbeli robotujj gépészeti / villamos / elektronikus tervezése kéztornáztató berendezéshez
A REHAROB gyógytornáztató rendszer kézmodulját továbbfejlesztjük. Megállapítottuk, hogy a jelenleg használt robotujjak helyett RRR vagy TRR kinematikai kódú, síkbeli mechanizmus használat lenne ideális. A téma a robotujj teljes gépészeti és/vagy villamos és/vagy elektronikus tervezését foglalja magába: tartóelemek, csapágyazások, hajtás, beavatkozók, szenzorok, esztétika, ergonómia, szimuláció, stb.). A tervek alapján 2 db robotujjat a DARPAMotion Kft. gyárt le. A téma tanszéki megjelölést kap, de igény esetén céges megjelölésre átállítható. A részletes kiírást a hallgató(k) jelentkezése és egyeztetés után írjuk ki.
Tóth András
toth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Gyártási ergonómiai vizsgálatokra alkalmas embermodell kidolgozása
Kidolgozás során megoldandó feladatok:
1. Kutassa fel, ismerje meg, az ergonómiai vizsgálatokra szolgáló embermodellek témakörével kapcsolatos szakirodalmat.
2. Ismerje meg, mutassa be, a gyártási ergonómiai vizsgálatok követelményeit, szabványait.
3. Témavezetővel egyeztetve, dolgozzon ki egy saját embermodellt.
4. Alkalmazza, tesztelje az elért eredményeket, ipari környezetben történő vizsgálatokkal.
5. Foglalja össze, értékelje az elvégzett munkát.

Kulcsszavak: ergonómia a gyártásban, CAD, modellezés, parametrikusság, antropometria
Tóth András
toth@manuf.bme.hu
Céges téma
graphIT Kft.
Budapest
http://graphit.hu/
Gyártási elrendezések iparági standard elemkönyvtárainak létrehozása
Kidolgozás során megoldandó feladatok:
1. Kutassa fel, ismerje meg, különböző iparágak, különböző elrendezésekre vonatkozó igényeivel kapcsolatos szakirodalmat.
2. Témavezetővel egyeztetve, dolgozzon ki, hozzon létre egy alkalmas objektum könyvtár struktúrát.
3. Témavezetővel egyeztetve, töltse fel parametrikus elemekkel az objektum könyvtárat.
4. Alkalmazza, tesztelje az elért eredményeket, ipari környezetben történő vizsgálatokkal.
5. Foglalja össze, értékelje az elvégzett munkát.

Kulcsszavak: CAD, modellezés, parametrikusság, layout tervezés
Tóth András
toth@manuf.bme.hu
Céges téma
graphIT Kft.
Budapest
http://graphit.hu/
Termelési folyamatadat-gyűjtési módszerek összehasonlítása
Kidolgozás során megoldandó feladatok:
1. Kutassa fel, ismerje meg, a termelési folyamatadat-gyűjtési módszerekkel kapcsolatos szakirodalmat.
2. Dolgozzon ki egy összehasonlítási szempontrendszert, melynek segítségével értékelje a megismert adatgyűjtési módszereket.
3. Tegyen javaslatot, a témavezetővel egyeztetett termelési adatok gyűjtésére és felhasználására vonatkozólag.
4. Alkalmazza, tesztelje a kiválasztott módszert vagy módszereket, ipari környezetben történő vizsgálatokkal.
5. Foglalja össze, értékelje az elvégzett munkát.

Kulcsszavak: termelés, adatok, big data, IoT, MES, Scada
Tóth András
toth@manuf.bme.hu
Céges téma
graphIT Kft.
Budapest
http://graphit.hu/
Párhuzamos robotok vezérlési problémái
Inverz és direkt kinematikai és dinamikai problémák megoldásai nemegyenlő oldalú háromszögalapú párhuzamos tripod robotoknál. Alapvető vezérlési stratégiák tervezése
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Párhuzamos robotok konstrukciós megoldásai
Robot és alkatrészeinek, alkatrész családjainak tervezése egyedi megoldásokhoz, személyre szabott konstrukciós tervek elkészítése.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
„Low cost” párhuzamos robotok pontossága.
A pontatlansági hibák forrásai és ezek időbeni változása, javítása, mérhetősége, kompenzálása. A hibák figyelembevétele konstrukciónál illetve későbbi használat során.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Lágy szövet anyagmodellek alkalmazási lehetőségei robotizált (illetve robottal segített) műtéteknél.
Anyagmodellek áttekintése, összehasonlítása, vezérlésbe való integrálhatósága. Erővisszacsatolt vezérlési stratégiák.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Robot energiafelhasználás meghatározása, különböző stratégiájú robotmozgásoknál.
Energia felhasználás mérése különféle robotmozgásokhoz. Mérőeszköz fejlesztése, mérési adatok regisztrálása, szűrése, feldolgozása. Különféle stratégiák alkalmazása az energia fogyasztások csökkentésére.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma

 

MSc diplomaterv témák

Téma címe
Téma rövid leírása
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó email címe
Tanszéki vagy céges?
Cég neve
Cég helye (város)
Cég portfolió
Időben periodikus jelek harmonikus és zajkomponesenseinek azonosítása, kiértékelése és szűrése
LabView keretrendszerben futó valósidejű jelfeldolgozó és -kiértékelő, illetve offline futtatható demonstrációs szoftver fejlesztése időben periodikus jelek harmonikus és zajkomponenseinek meghatározására.
Biró István
biro@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Profibus Dp alapú PLC hálózat kiépítése
Tanszéki PLC,Szervohajtás,HMI eszközök hálózatba szervezése.
1.Eszközök fizikai összekötésének megtervezése és elkészítése.
2. Demó szervó hajtás applikáció kifejlesztése a tanszéken megtalálható PLC,HMI szervó hajtás enkóder modulok felhasználásával

Dr. Erdős Ferenc Gábor
erdos@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
3 tengelyes kis marógép Arduinó alapú vezérlésének tovább fejlesztése
A tanszéki kísérleti gyártó cellában megtalálható kis marógép Arduino alapú léptető motoros vezérlésének továbbfejlesztése.
1. Vezérlés programjának megismerése
2. LCD alapú kezelő felület kifejlesztése
3. Egyszerű marás/ fúrási feladatok programozása.
Dr. Erdős Ferenc Gábor
erdos@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Demonstrációs eszterga gép vezérlésének tervezése és kifejlesztése arduino mikrokontrollerer
A tanszéki kísérleti gyártó cellában megtalálható kis eszterga gép léptető motoros vezérlésének áttervezése.
1. Meglévő hajtások feltérképezése
2. Léptető motoros vezérlés megtervezése és implementálása
Dr. Erdős Ferenc Gábor
erdos@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Amadea manipulátor vezérlése digitális ikerből
A tanszéken megtalálható AMADEA manipulátor digitális iker programja képes egy egyszerű palettázási program megtervezésére és szimulációjára. Az AMADEA vezérlő soros porton keresztül direkt módon programozható.
1. Feltérképezni az AMADEA rendszer kommunikációs protokolját
2. Interfész tervezése és implementálása a digitális iker és az AMADEA rendszer között
Dr. Erdős Ferenc Gábor
erdos@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Bordás agy lefejtő vésőszerszám tervezése
Bordás agyak üregelését kiváltó, Fellow tárcsa jellegű szerszám tervezése, gyártása és minősítése.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
REKARD Hajtástechnikai Kft
Győr
Hajtóművek, fogaskerekek, csigák. stb.
Fogazatok gyártásközi mérése
- Foglalja össze és értékelje a fogazatok gyártásközi méretellenőrzésének módszereit.
- Dolgozza ki a simító fogásvétel mértékének számító formuláit a különféle mérési eljárásokhoz.
- Készítsen számítógépi programot a fogásvételi értékek gyors meghatározására.
- Működjön közre a program üzemi bevezetésében.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
B!TZ Kereskedelmi és Szolgáltató kft
Budapest
Fogaskerék gyártás
Fogazatok gyártásközi mérése
- Foglalja össze és értékelje a fogazatok gyártásközi méretellenőrzésének módszereit.
- Dolgozza ki a simító fogásvétel mértékének számító formuláit a különféle mérési eljárásokhoz.
- Készítsen számítógépi programot a fogásvételi értékek gyors meghatározására.
- Működjön közre a program üzemi bevezetésében.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
B!TZ Kereskedelmi és Szolgáltató kft.,
Budapest
Fogaskerék gyártás
Felhordó heveder tervezése és gyártása
Meglévő ASF hullámosítóműhöz új felhordó heveder tervezése és gyártástechnológiájának kidolgozása.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
Magyar United Zrt
Budapest
Papíripari gépek tervezése és gyártása
Célkészülékek tervezése
Az üzemi anyagvizsgáló laboratórium részére a próbatestek szükséges alak-és méretpontosságát biztosító készülékek tervezése és technologizálása.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
Szabadalakító Kovácsüzem Kft
Budapest
Szabadalakító kovácsolás, anyagvizsgálat
Karbantartás-tervezés
A témára már érkezett diplomaterv készítő.
TDK témára és annak, aki a későbbiekben doktorandusznak jelentkezne a téma nyitott.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Karbantartási folyamatok modellezése Plant Simulation szoftverben
A témára már érkezett diplomaterv készítő.
TDK témára és annak, aki a későbbiekben doktorandusznak jelentkezne a téma nyitott.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Gyártórendszerek tervezéstámogatása Plant Simulation környezetben (építőelem könyvtár létrehozása, modellek automatikus generálása)
A feladat szorosan kapcsolódik egy tanszéki-ipari kutatási projekthez.
Előnyben részesítjük azokat a jelentkezőket, akik a diplomaterv készítése után doktoranduszként vagy tanszéki mérnökként a témán tovább tudnak dolgozni.
Feladatok:
1. Moduláris, rugalmas és átkonfigurálható gyártórendszerek elemzése (irodalomkutatás): gépi berendezések, elrendezés típusok, tervezési módszerek.
2. Modellezési technológiák elemzése (irodalomkutatás): értékelési módszerek, modellező eszközök, építőelem könyvtárak.
3. Siemens Plant Simulation diszkrét eseményvezérelt szimulációs rendszer használatának elsajátítása.
4. Gyártórendszer értékelési kritériumainak kidolgozása (pl. kihasználtság, kihozatal, átfutási idő, terültigény).
5. Építőelem könyvtár létrehozása adott alkalmazási területhez és gyártási feladatokhoz.
6. Plant Simulation környezetben megoldások kifejlesztése, melyek lehetővé teszik
- a szimulációs modellek automatikus létrehozását olyan kiinduló adatokból, mint például az elrendezés típusa, szerszámgépek száma, anyagmozgató berendezések (pl. konvejor, robot) típusa és száma, rendelkezésre álló terület, gépek közti minimális távolság, stb.;
- a létrehozott változatok értékelését;
7. A megoldások esettanulmányokon való bemutatása.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Gyártás folyamat alternatívák összehasonlítása szimulációval
GE Hungary Kft. veresegyházi gyárában történő turbina alkatrész gyártás folyamatának szimulálása, különböző gyártási filozófiák (flow, small batch production, job shop) összehasonlítása. Megfelelő gyártásközi készletek meghatározása annak érdekében, hogyan lehet a legalacsonyabb készletszint mellett kielégíteni a vevői igényeket. Meglévő Oracle R12 rendszer megismerése után javaslat tétel KAN-BAN rendszerek kialakítására (Kan-ban kártyák létrehozása, elektronikus rendszer kiépítése a termelés és a raktár között). Szimuláció segítségével összehasonlítani a jelenlegi folyamatot az új javasolt folyamattal, levonni a konzekvenciákat. Meghatározni a szükséges feltételeket ahhoz, hogy az új folyamat stabilan működjön hosszú távon.
Javasolt szimulációs szoftver: Siemens Plant Simulation
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Céges téma
GE Hungary Kft.
Veresegyház
Magnetorezisztív árammérő szenzor alkalmasságának vizsgálata szikraforgácsolási célokra
A téma elsősorban mechatronikai mérnöki szakdolgozat téma. A feladat a mikro szikraforgácsolási folyamat áramköri modellezése, a szikrakisülés feszültség és áram lefutásának szimulációja. A szimuláció eredményei alapján a megfelelő magnetorezisztív árammérő szenzor kiválasztása és a Tanszéken rendelkezésre álló szikraforgácsoló gépre történő implementálása. A megvalósított mérőrendszerrel szikraforgácsolási kísérletek végzése. A feladat teljesítéséhez elektronikai és Matlab Simulink ismeretek szükségesek!
Farkas Balázs Zsolt
farkasb@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
"Shape from focus" eljárással működő felületi topográf tervezése és megvalósítása
A téma elsősorban a mechatronikai mérnök hallgatóknak ajánlott, de gépészmérnök hallgató is választhatja, amennyiben rendelkezik a léptetőmotorok vezérléséhez és Arduino programozásához szükséges ismeretekkel. A feladat megoldása során a hallgató a Tanszéken rendelkezésre álló, 3D-ben mozgatható keretre tervezi meg a mozgatást lehetővé tevő szoftvert, készíti el a szükséges áramköröket. A keretre egy digitális kamerát illeszt és Matlab (vagy Scilab) program segítségével elkészíti a képfeldolgozó programot. A feldolgozott kép a fényképezett felület topográfiáját adja vissza.
Farkas Balázs Zsolt
farkasb@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Automatizált sorjafelismerő és értékelő rendszer tervezése fúrási műveletekhez
A téma elsősorban mechatronikai mérnök hallgatóknak ajánlott, de Matlab ismeretekkel rendelkező gépészmérnök hallgatók is választhatják. A feladat megoldása során a hallgató megismerkedik a fúrás során keletkező sorjatípusokkal, azok jellemző mérőszámaival. Kísérleti mérőrendszert tervez és installál a VHTC-130 mikro megmunkáló központra. A fúrási kísérletek során a felvételeket készít a furatokról, melyeket az elkészítendő Matlab program segítségével feldolgoz.
Farkas Balázs Zsolt
farkasb@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Szénszállal erősített polimer kompozit forgácsolhatósági vizsgálata
Kulcsszavak: CFRP, forgácsolhatóság, kísérlettervezés, optimalizáció, forgácsolási erő, felületi érdesség, alakhiba, delamináció (laminált rétegek szétválása), fúrás, marás, kísérletezés és kiértékelés
Geier Norbert
geier@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
A munkadarab optimális elhelyezési pozíciójának és orientációjának meghatározása 5D-s megmunkálásoknál
1. Végezzen irodalomkutatást a többtengelyes megmunkálások témakörében!
2. Ismertesse az 5-tengelyes szerszámgépek sajátosságait!
3. Dolgozzon ki egy programot, amely adott géptípus esetén képes az ISO G-kódos NC programból visszafejteni a szimultán 5-tengelyes megmunkálás során megvalósítandó szánmozgásokat!
4. A kidolgozott programot bővítse egy olyan modullal, amely az adott szerszámgép képességeinek figyelembe vételével képes megbecsülni a megmunkálási időt!
5. A konzulenssel egyeztetve dolgozzon ki néhány mintageometriát, és készítse el azok CAD modelljét! CAM szoftver segítségével készítsen szimultán 5-tengelyes NC programokat a mintageometriák megmunkálásához!
6. A kidolgozott programot bővítse egy olyan modullal, amely egy adott gépkörnyezet és NC program esetén képes meghatározni a megmunkálási idő szempontjából optimális elhelyezési pozíciót és orientációt! Alkalmazza ezt a programot a CAM rendszerrel készített NC programokhoz!
7. Vizsgálja meg, hogy a kapott eredmények a valóságban is helytállóak-e! Végezzen próbafutásokat a CNC szerszámgépen!
8. Elemezze a kapott eredményeket!
Jacsó Ádám
jacso@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Optimális minőségellenőrzési feladatok meghatározása alkatrészgyártásban
Lean elvű minőségellenőrzés. A minőségellenőrzés költségoptimális mennyiségének és időpontjának meghatározása az alkatrészgyártás során. Statisztikai ismeretek szükségesek.
Kutrovácz Lajos
kutrovac@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Sorjaképződés szempontjából optimális marási szerszámpályák tervezése
Szerszámpálya tervezés fejlesztése síkmarásnál a kilépés minimalizálása és a kilépési szögre adott kritérium figyelembe vételével. Algoritmus készítése, kísérletek elvégzése és az eredmények kiértékelése. Alapvető programozási és/vagy komputer algebrai ismeret szükséges.
Póka György
poka@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Háromszabadságfokú síkbeli robotujj gépészeti / villamos / elektronikus tervezése kéztornáztató berendezéshez
A REHAROB gyógytornáztató rendszer kézmodulját továbbfejlesztjük. Megállapítottuk, hogy a jelenleg használt robotujjak helyett RRR vagy TRR kinematikai kódú, síkbeli mechanizmus használat lenne ideális. A téma a robotujj teljes gépészeti és/vagy villamos és/vagy elektronikus tervezését foglalja magába: tartóelemek, csapágyazások, hajtás, beavatkozók, szenzorok, esztétika, ergonómia, szimuláció, stb.). A tervek alapján 2 db robotujjat a DARPAMotion Kft. gyárt le. A téma tanszéki megjelölést kap, de igény esetén céges megjelölésre átállítható. A részletes kiírást a hallgató(k) jelentkezése és egyeztetés után írjuk ki.
Tóth András
toth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Gyártási ergonómiai vizsgálatokra alkalmas embermodell kidolgozása
Kidolgozás során megoldandó feladatok:
1. Kutassa fel, ismerje meg, az ergonómiai vizsgálatokra szolgáló embermodellek témakörével kapcsolatos szakirodalmat.
2. Ismerje meg, mutassa be, a gyártási ergonómiai vizsgálatok követelményeit, szabványait.
3. Témavezetővel egyeztetve, dolgozzon ki egy saját embermodellt.
4. Alkalmazza, tesztelje az elért eredményeket, ipari környezetben történő vizsgálatokkal.
5. Foglalja össze, értékelje az elvégzett munkát.

Kulcsszavak: ergonómia a gyártásban, CAD, modellezés, parametrikusság, antropometria
Tóth András
toth@manuf.bme.hu
Céges téma
graphIT Kft.
Budapest
http://graphit.hu/
Gyártási elrendezések iparági standard elemkönyvtárainak létrehozása
Kidolgozás során megoldandó feladatok:
1. Kutassa fel, ismerje meg, különböző iparágak, különböző elrendezésekre vonatkozó igényeivel kapcsolatos szakirodalmat.
2. Témavezetővel egyeztetve, dolgozzon ki, hozzon létre egy alkalmas objektum könyvtár struktúrát.
3. Témavezetővel egyeztetve, töltse fel parametrikus elemekkel az objektum könyvtárat.
4. Alkalmazza, tesztelje az elért eredményeket, ipari környezetben történő vizsgálatokkal.
5. Foglalja össze, értékelje az elvégzett munkát.

Kulcsszavak: CAD, modellezés, parametrikusság, layout tervezés
Tóth András
toth@manuf.bme.hu
Céges téma
graphIT Kft.
Budapest
http://graphit.hu/
Termelési folyamatadat-gyűjtési módszerek összehasonlítása
Kidolgozás során megoldandó feladatok:
1. Kutassa fel, ismerje meg, a termelési folyamatadat-gyűjtési módszerekkel kapcsolatos szakirodalmat.
2. Dolgozzon ki egy összehasonlítási szempontrendszert, melynek segítségével értékelje a megismert adatgyűjtési módszereket.
3. Tegyen javaslatot, a témavezetővel egyeztetett termelési adatok gyűjtésére és felhasználására vonatkozólag.
4. Alkalmazza, tesztelje a kiválasztott módszert vagy módszereket, ipari környezetben történő vizsgálatokkal.
5. Foglalja össze, értékelje az elvégzett munkát.

Kulcsszavak: termelés, adatok, big data, IoT, MES, Scada
Tóth András
toth@manuf.bme.hu
Céges téma
graphIT Kft.
Budapest
http://graphit.hu/
Párhuzamos robotok vezérlési problémái
Inverz és direkt kinematikai és dinamikai problémák megoldásai nemegyenlő oldalú háromszögalapú párhuzamos tripod robotoknál. Alapvető vezérlési stratégiák tervezése
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Párhuzamos robotok konstrukciós megoldásai
Robot és alkatrészeinek, alkatrész családjainak tervezése egyedi megoldásokhoz, személyre szabott konstrukciós tervek elkészítése.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
„Low cost” párhuzamos robotok pontossága.
A pontatlansági hibák forrásai és ezek időbeni változása, javítása, mérhetősége, kompenzálása. A hibák figyelembevétele konstrukciónál illetve későbbi használat során.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Lágy szövet anyagmodellek alkalmazási lehetőségei robotizált (illetve robottal segített) műtéteknél.
Anyagmodellek áttekintése, összehasonlítása, vezérlésbe való integrálhatósága. Erővisszacsatolt vezérlési stratégiák.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Robot energiafelhasználás meghatározása, különböző stratégiájú robotmozgásoknál.
Energia felhasználás mérése különféle robotmozgásokhoz. Mérőeszköz fejlesztése, mérési adatok regisztrálása, szűrése, feldolgozása. Különféle stratégiák alkalmazása az energia fogyasztások csökkentésére.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma

 

TDK témák

Téma címe
Téma rövid leírása
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó email címe
Tanszéki vagy céges?
Cég neve
Cég helye (város)
Cég portfolió
Időben periodikus jelek harmonikus és zajkomponesenseinek azonosítása, kiértékelése és szűrése
LabView keretrendszerben futó valósidejű jelfeldolgozó és -kiértékelő, illetve offline futtatható demonstrációs szoftver fejlesztése időben periodikus jelek harmonikus és zajkomponenseinek meghatározására.
Biró István
biro@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Bordás agy lefejtő vésőszerszám tervezése
Bordás agyak üregelését kiváltó, Fellow tárcsa jellegű szerszám tervezése, gyártása és minősítése.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
REKARD Hajtástechnikai Kft
Győr
Hajtóművek, fogaskerekek, csigák. stb.
Fogazatok gyártásközi mérése
- Foglalja össze és értékelje a fogazatok gyártásközi méretellenőrzésének módszereit.
- Dolgozza ki a simító fogásvétel mértékének számító formuláit a különféle mérési eljárásokhoz.
- Készítsen számítógépi programot a fogásvételi értékek gyors meghatározására.
- Működjön közre a program üzemi bevezetésében.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
B!TZ Kereskedelmi és Szolgáltató kft
Budapest
Fogaskerék gyártás
Fogazatok gyártásközi mérése
- Foglalja össze és értékelje a fogazatok gyártásközi méretellenőrzésének módszereit.
- Dolgozza ki a simító fogásvétel mértékének számító formuláit a különféle mérési eljárásokhoz.
- Készítsen számítógépi programot a fogásvételi értékek gyors meghatározására.
- Működjön közre a program üzemi bevezetésében.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
B!TZ Kereskedelmi és Szolgáltató kft.,
Budapest
Fogaskerék gyártás
Felhordó heveder tervezése és gyártása
Meglévő ASF hullámosítóműhöz új felhordó heveder tervezése és gyártástechnológiájának kidolgozása.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
Magyar United Zrt
Budapest
Papíripari gépek tervezése és gyártása
Célkészülékek tervezése
Az üzemi anyagvizsgáló laboratórium részére a próbatestek szükséges alak-és méretpontosságát biztosító készülékek tervezése és technologizálása.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
Szabadalakító Kovácsüzem Kft
Budapest
Szabadalakító kovácsolás, anyagvizsgálat
Vibrációval segített megmunkálás - fúrás, marás CNC megmunkáló központon.
Szabályozható rezgés előállítására alkalmas berendezés készítése függőleges főorsójú szerszámgépre. Fúrási-marási kísérletek végzése CNC megmunkáló központon. Felület integritás, forgácsoló erő, sorja képződés , szerszám éltartam vizsgálata. Új mozgáspályák tervezése és programozása. A témából előzetes TDK munkát követően szakdolgozat és diplomaterv is készíthető. A témán több hallgató is dolgozhat.
Dr. Mátyási Gyula
matyasi@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Karbantartás-tervezés
A témára már érkezett diplomaterv készítő.
TDK témára és annak, aki a későbbiekben doktorandusznak jelentkezne a téma nyitott.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Karbantartási folyamatok modellezése Plant Simulation szoftverben
A témára már érkezett diplomaterv készítő.
TDK témára és annak, aki a későbbiekben doktorandusznak jelentkezne a téma nyitott.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Gyártórendszerek tervezéstámogatása Plant Simulation környezetben (építőelem könyvtár létrehozása, modellek automatikus generálása)
A feladat szorosan kapcsolódik egy tanszéki-ipari kutatási projekthez.
Előnyben részesítjük azokat a jelentkezőket, akik a diplomaterv készítése után doktoranduszként vagy tanszéki mérnökként a témán tovább tudnak dolgozni.
Feladatok:
1. Moduláris, rugalmas és átkonfigurálható gyártórendszerek elemzése (irodalomkutatás): gépi berendezések, elrendezés típusok, tervezési módszerek.
2. Modellezési technológiák elemzése (irodalomkutatás): értékelési módszerek, modellező eszközök, építőelem könyvtárak.
3. Siemens Plant Simulation diszkrét eseményvezérelt szimulációs rendszer használatának elsajátítása.
4. Gyártórendszer értékelési kritériumainak kidolgozása (pl. kihasználtság, kihozatal, átfutási idő, terültigény).
5. Építőelem könyvtár létrehozása adott alkalmazási területhez és gyártási feladatokhoz.
6. Plant Simulation környezetben megoldások kifejlesztése, melyek lehetővé teszik
- a szimulációs modellek automatikus létrehozását olyan kiinduló adatokból, mint például az elrendezés típusa, szerszámgépek száma, anyagmozgató berendezések (pl. konvejor, robot) típusa és száma, rendelkezésre álló terület, gépek közti minimális távolság, stb.;
- a létrehozott változatok értékelését;
7. A megoldások esettanulmányokon való bemutatása.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Szénszállal erősített polimer kompozit forgácsolhatósági vizsgálata
Kulcsszavak: CFRP, forgácsolhatóság, kísérlettervezés, optimalizáció, forgácsolási erő, felületi érdesség, alakhiba, delamináció (laminált rétegek szétválása), fúrás, marás, kísérletezés és kiértékelés
Geier Norbert
geier@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Háromszabadságfokú síkbeli robotujj gépészeti / villamos / elektronikus tervezése kéztornáztató berendezéshez
A REHAROB gyógytornáztató rendszer kézmodulját továbbfejlesztjük. Megállapítottuk, hogy a jelenleg használt robotujjak helyett RRR vagy TRR kinematikai kódú, síkbeli mechanizmus használat lenne ideális. A téma a robotujj teljes gépészeti és/vagy villamos és/vagy elektronikus tervezését foglalja magába: tartóelemek, csapágyazások, hajtás, beavatkozók, szenzorok, esztétika, ergonómia, szimuláció, stb.). A tervek alapján 2 db robotujjat a DARPAMotion Kft. gyárt le. A téma tanszéki megjelölést kap, de igény esetén céges megjelölésre átállítható. A részletes kiírást a hallgató(k) jelentkezése és egyeztetés után írjuk ki.
Tóth András
toth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Párhuzamos robotok vezérlési problémái
Inverz és direkt kinematikai és dinamikai problémák megoldásai nemegyenlő oldalú háromszögalapú párhuzamos tripod robotoknál. Alapvető vezérlési stratégiák tervezése
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Párhuzamos robotok konstrukciós megoldásai
Robot és alkatrészeinek, alkatrész családjainak tervezése egyedi megoldásokhoz, személyre szabott konstrukciós tervek elkészítése.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
„Low cost” párhuzamos robotok pontossága.
A pontatlansági hibák forrásai és ezek időbeni változása, javítása, mérhetősége, kompenzálása. A hibák figyelembevétele konstrukciónál illetve későbbi használat során.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Lágy szövet anyagmodellek alkalmazási lehetőségei robotizált (illetve robottal segített) műtéteknél.
Anyagmodellek áttekintése, összehasonlítása, vezérlésbe való integrálhatósága. Erővisszacsatolt vezérlési stratégiák.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Ugrás a lap tetejére