Választható dolgozat témák

Ezen az oldalon a tanszéken meghirdetett valamennyi témakiírás megtalálható.

BSc szakdolgozat témák

Téma címe
Téma rövid leírása
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó email címe
Tanszéki vagy céges?
Cég neve
Cég helye (város)
Cég portfolió
Bordás agy lefejtő vésőszerszám tervezése
Bordás agyak üregelését kiváltó, Fellow tárcsa jellegű szerszám tervezése, gyártása és minősítése.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
REKARD Hajtástechnikai Kft
Győr
Hajtóművek, fogaskerekek, csigák. stb.
Fogazatok gyártásközi mérése
- Foglalja össze és értékelje a fogazatok gyártásközi méretellenőrzésének módszereit.
- Dolgozza ki a simító fogásvétel mértékének számító formuláit a különféle mérési eljárásokhoz.
- Készítsen számítógépi programot a fogásvételi értékek gyors meghatározására.
- Működjön közre a program üzemi bevezetésében.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
B!TZ Kereskedelmi és Szolgáltató kft
Budapest
Fogaskerék gyártás
Fogazatok gyártásközi mérése
- Foglalja össze és értékelje a fogazatok gyártásközi méretellenőrzésének módszereit.
- Dolgozza ki a simító fogásvétel mértékének számító formuláit a különféle mérési eljárásokhoz.
- Készítsen számítógépi programot a fogásvételi értékek gyors meghatározására.
- Működjön közre a program üzemi bevezetésében.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
B!TZ Kereskedelmi és Szolgáltató kft.,
Budapest
Fogaskerék gyártás
Felhordó heveder tervezése és gyártása
Meglévő ASF hullámosítóműhöz új felhordó heveder tervezése és gyártástechnológiájának kidolgozása.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
Magyar United Zrt
Budapest
Papíripari gépek tervezése és gyártása
Célkészülékek tervezése
Az üzemi anyagvizsgáló laboratórium részére a próbatestek szükséges alak-és méretpontosságát biztosító készülékek tervezése és technologizálása.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
Szabadalakító Kovácsüzem Kft
Budapest
Szabadalakító kovácsolás, anyagvizsgálat
3-tengelyes szerszámgép gépelemeinek élettartam becslése
A feladat során a tanszéken futó egyik európai uniós kutatási projekt munkájába lehet bekapcsolódni.
Célkitűzés: Egy adott szerszámgép konstrukció golyós orsóinak vagy/és vezetékeinek vagy/és főorsó csapágyainak visszamaradó hasznos élettartamának meghatározása olyan bemenő adatokból, mint a motorok áramfelvétel és fordulatszám idősorai, gyorsulásérzékelőkkel megállapított terhelésszint idősorok, valamint a megmunkálások során alkalmazott szerszámgeometria.
A témakör elég széles ahhoz, hogy rövidebb/egyszerűbb szakdolgozat, vagy hosszabb/összetettebb diplomamunka szülessen belőle. Ha a munka érdemben hozzá tud járulni a kutatási projekt eredményeihez, ezt anyagi juttatással is tudjuk honorálni.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Gyártórendszerek elrendezés-tervezésének támogatása 3D környezetben
A feladat szorosan kapcsolódik egyik tanszéki-ipari kutatási projekthez. A projekt során a tanszéken a közeljövőben épülő minta gyártórendszer elemeit, valamint egy ipari partnernél megtalálható gyártóberendezéseket kell elsősorban alapul venni.
Feladatok:
1. Irodalomkutatás: gyártóberendezések, gyártórendszerek, modellezési technológiák, építőelem könyvtárak elemzése.
2. Egy kiválasztott CAD rendszer használatának elsajátítása.
3. Építőelem könyvtár létrehozása adott alkalmazási területhez és gyártási feladatokhoz (pl. marógép, eszterga, robot, szállítószalag).
4. A CAD környezetben olyan megoldások kifejlesztése, melyek lehetővé teszik a gyártórendszer elrendezés modelljének gyors (interaktív vagy automatikus) létrehozását olyan kiinduló adatokból, mint például az elrendezés típusa, szerszámgépek száma, rendelkezésre álló terület, gépek közti minimális távolság, stb.
5. A megoldások esettanulmányokon való bemutatása.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Magnetorezisztív árammérő szenzor alkalmasságának vizsgálata szikraforgácsolási célokra
A téma elsősorban mechatronikai mérnöki szakdolgozat téma. A feladat a mikro szikraforgácsolási folyamat áramköri modellezése, a szikrakisülés feszültség és áram lefutásának szimulációja. A szimuláció eredményei alapján a megfelelő magnetorezisztív árammérő szenzor kiválasztása és a Tanszéken rendelkezésre álló szikraforgácsoló gépre történő implementálása. A megvalósított mérőrendszerrel szikraforgácsolási kísérletek végzése. A feladat teljesítéséhez elektronikai és Matlab Simulink ismeretek szükségesek!
Farkas Balázs Zsolt
farkasb@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Automatizált sorjafelismerő és értékelő rendszer tervezése fúrási műveletekhez
A téma elsősorban mechatronikai mérnök hallgatóknak ajánlott, de Matlab ismeretekkel rendelkező gépészmérnök hallgatók is választhatják. A feladat megoldása során a hallgató megismerkedik a fúrás során keletkező sorjatípusokkal, azok jellemző mérőszámaival. Kísérleti mérőrendszert tervez és installál a VHTC-130 mikro megmunkáló központra. A fúrási kísérletek során a felvételeket készít a furatokról, melyeket az elkészítendő Matlab program segítségével feldolgoz.
Farkas Balázs Zsolt
farkasb@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Fúrási nyomaték és előtoló erő mérését megvalósító mérőrendszer tervezése és kivitelezése
A gépészmérnöki alapképzés Forgácsolás és szerszámai című tárgyhoz kapcsolódó gyakorlat a fúrási nyomaték és előtoló erő változásának, sajátosságainak bemutatására szolgál. A szakdolgozat feladata e gyakorlat számára megtervezni és megvalósítani a mérőrendszert. Az alapvető méréstechnikai ismeretek mellett szükséges a LabView vagy Matlab program alapvető ismerete. A téma feladatpontjainak jellege miatt elsősorban mechatronikus hallgatóknak ajánlott.
Farkas Balázs Zsolt
farkasb@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Delamináció elméleti vizsgálata
Szálerősített polimer kompozitok forgácsolásakor keletkező delamináció (laminált rétegek szétválása) különböző egy és több dimenziós pareméterekkel jellemezhető. Ezen paraméterek összegyűjtése, összehasonlítása és értékelése lenne a fő célkitűzés. A kutatás megvalósításához jó rendszerező képességen kívül minimális szintű programozói készségre is szükség van.
Geier Norbert
geier@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Sorjaképződés szempontjából optimális marási szerszámpályák tervezése
Szerszámpálya tervezés fejlesztése síkmarásnál a kilépés minimalizálása és a kilépési szögre adott kritérium figyelembe vételével. Algoritmus készítése, kísérletek elvégzése és az eredmények kiértékelése. Alapvető programozási és/vagy komputer algebrai ismeret szükséges.
Póka György
poka@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Elosztott gyártórendszerek ágensalapú modellezése
A dolgozat során a hallgató feladata megismerni az elosztott gyártórendszerek működésének lényegét, illetve ezen típusú rendszerek ágensalapú modellezésének alapjait. Anylogic szofterven egy egyszerű, multiágens szimulációs modellen keresztül kell vizsgálnia az így modellezett elosztott gyártórendszer működését.
A dolgozathoz előnyt jelent alapvető programozási ismeretek megléte, mivel a modellezéshez használt Anylogic szoftverben rövidebb Java kódok megírására lesz szükség.
Szaller Ádám
szaller@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Háromszabadságfokú síkbeli robotujj gépészeti / villamos / elektronikus tervezése kéztornáztató berendezéshez
A REHAROB gyógytornáztató rendszer kézmodulját továbbfejlesztjük. Megállapítottuk, hogy a jelenleg használt robotujjak helyett RRR vagy TRR kinematikai kódú, síkbeli mechanizmus használat lenne ideális. A téma a robotujj teljes gépészeti és/vagy villamos és/vagy elektronikus tervezését foglalja magába: tartóelemek, csapágyazások, hajtás, beavatkozók, szenzorok, esztétika, ergonómia, szimuláció, stb.). A tervek alapján 2 db robotujjat a DARPAMotion Kft. gyárt le. A téma tanszéki megjelölést kap, de igény esetén céges megjelölésre átállítható. A részletes kiírást a hallgató(k) jelentkezése és egyeztetés után írjuk ki.
Tóth András
toth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Gyártási ergonómiai vizsgálatokra alkalmas embermodell kidolgozása
Kidolgozás során megoldandó feladatok:
1. Kutassa fel, ismerje meg, az ergonómiai vizsgálatokra szolgáló embermodellek témakörével kapcsolatos szakirodalmat.
2. Ismerje meg, mutassa be, a gyártási ergonómiai vizsgálatok követelményeit, szabványait.
3. Témavezetővel egyeztetve, dolgozzon ki egy saját embermodellt.
4. Alkalmazza, tesztelje az elért eredményeket, ipari környezetben történő vizsgálatokkal.
5. Foglalja össze, értékelje az elvégzett munkát.

Kulcsszavak: ergonómia a gyártásban, CAD, modellezés, parametrikusság, antropometria
Tóth András
toth@manuf.bme.hu
Céges téma
graphIT Kft.
Budapest
http://graphit.hu/
Gyártási elrendezések iparági standard elemkönyvtárainak létrehozása
Kidolgozás során megoldandó feladatok:
1. Kutassa fel, ismerje meg, különböző iparágak, különböző elrendezésekre vonatkozó igényeivel kapcsolatos szakirodalmat.
2. Témavezetővel egyeztetve, dolgozzon ki, hozzon létre egy alkalmas objektum könyvtár struktúrát.
3. Témavezetővel egyeztetve, töltse fel parametrikus elemekkel az objektum könyvtárat.
4. Alkalmazza, tesztelje az elért eredményeket, ipari környezetben történő vizsgálatokkal.
5. Foglalja össze, értékelje az elvégzett munkát.

Kulcsszavak: CAD, modellezés, parametrikusság, layout tervezés
Tóth András
toth@manuf.bme.hu
Céges téma
graphIT Kft.
Budapest
http://graphit.hu/
Termelési folyamatadat-gyűjtési módszerek összehasonlítása
Kidolgozás során megoldandó feladatok:
1. Kutassa fel, ismerje meg, a termelési folyamatadat-gyűjtési módszerekkel kapcsolatos szakirodalmat.
2. Dolgozzon ki egy összehasonlítási szempontrendszert, melynek segítségével értékelje a megismert adatgyűjtési módszereket.
3. Tegyen javaslatot, a témavezetővel egyeztetett termelési adatok gyűjtésére és felhasználására vonatkozólag.
4. Alkalmazza, tesztelje a kiválasztott módszert vagy módszereket, ipari környezetben történő vizsgálatokkal.
5. Foglalja össze, értékelje az elvégzett munkát.

Kulcsszavak: termelés, adatok, big data, IoT, MES, Scada
Tóth András
toth@manuf.bme.hu
Céges téma
graphIT Kft.
Budapest
http://graphit.hu/
Párhuzamos robotok vezérlési problémái
Inverz és direkt kinematikai és dinamikai problémák megoldásai nemegyenlő oldalú háromszögalapú párhuzamos tripod robotoknál. Alapvető vezérlési stratégiák tervezése
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Párhuzamos robotok konstrukciós megoldásai
Robot és alkatrészeinek, alkatrész családjainak tervezése egyedi megoldásokhoz, személyre szabott konstrukciós tervek elkészítése.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
„Low cost” párhuzamos robotok pontossága.
A pontatlansági hibák forrásai és ezek időbeni változása, javítása, mérhetősége, kompenzálása. A hibák figyelembevétele konstrukciónál illetve későbbi használat során.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Lágy szövet anyagmodellek alkalmazási lehetőségei robotizált (illetve robottal segített) műtéteknél.
Anyagmodellek áttekintése, összehasonlítása, vezérlésbe való integrálhatósága. Erővisszacsatolt vezérlési stratégiák.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Robot energiafelhasználás meghatározása, különböző stratégiájú robotmozgásoknál.
Energia felhasználás mérése különféle robotmozgásokhoz. Mérőeszköz fejlesztése, mérési adatok regisztrálása, szűrése, feldolgozása. Különféle stratégiák alkalmazása az energia fogyasztások csökkentésére.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma

 

MSc diplomaterv témák

Téma címe
Téma rövid leírása
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó email címe
Tanszéki vagy céges?
Cég neve
Cég helye (város)
Cég portfolió
Időben periodikus jelek harmonikus és zajkomponesenseinek azonosítása, kiértékelése és szűrése
LabView keretrendszerben futó valósidejű jelfeldolgozó és -kiértékelő, illetve offline futtatható demonstrációs szoftver fejlesztése időben periodikus jelek harmonikus és zajkomponenseinek meghatározására.
Biró István
biro@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Profibus Dp alapú PLC hálózat kiépítése
Tanszéki PLC,Szervohajtás,HMI eszközök hálózatba szervezése.
1.Eszközök fizikai összekötésének megtervezése és elkészítése.
2. Demó szervó hajtás applikáció kifejlesztése a tanszéken megtalálható PLC,HMI szervó hajtás enkóder modulok felhasználásával

Dr. Erdős Ferenc Gábor
erdos@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
3 tengelyes kis marógép Arduinó alapú vezérlésének tovább fejlesztése
A tanszéki kísérleti gyártó cellában megtalálható kis marógép Arduino alapú léptető motoros vezérlésének továbbfejlesztése.
1. Vezérlés programjának megismerése
2. LCD alapú kezelő felület kifejlesztése
3. Egyszerű marás/ fúrási feladatok programozása.
Dr. Erdős Ferenc Gábor
erdos@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Demonstrációs eszterga gép vezérlésének tervezése és kifejlesztése arduino mikrokontrollerer
A tanszéki kísérleti gyártó cellában megtalálható kis eszterga gép léptető motoros vezérlésének áttervezése.
1. Meglévő hajtások feltérképezése
2. Léptető motoros vezérlés megtervezése és implementálása
Dr. Erdős Ferenc Gábor
erdos@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Amadea manipulátor vezérlése digitális ikerből
A tanszéken megtalálható AMADEA manipulátor digitális iker programja képes egy egyszerű palettázási program megtervezésére és szimulációjára. Az AMADEA vezérlő soros porton keresztül direkt módon programozható.
1. Feltérképezni az AMADEA rendszer kommunikációs protokolját
2. Interfész tervezése és implementálása a digitális iker és az AMADEA rendszer között
Dr. Erdős Ferenc Gábor
erdos@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Bordás agy lefejtő vésőszerszám tervezése
Bordás agyak üregelését kiváltó, Fellow tárcsa jellegű szerszám tervezése, gyártása és minősítése.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
REKARD Hajtástechnikai Kft
Győr
Hajtóművek, fogaskerekek, csigák. stb.
Fogazatok gyártásközi mérése
- Foglalja össze és értékelje a fogazatok gyártásközi méretellenőrzésének módszereit.
- Dolgozza ki a simító fogásvétel mértékének számító formuláit a különféle mérési eljárásokhoz.
- Készítsen számítógépi programot a fogásvételi értékek gyors meghatározására.
- Működjön közre a program üzemi bevezetésében.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
B!TZ Kereskedelmi és Szolgáltató kft
Budapest
Fogaskerék gyártás
Fogazatok gyártásközi mérése
- Foglalja össze és értékelje a fogazatok gyártásközi méretellenőrzésének módszereit.
- Dolgozza ki a simító fogásvétel mértékének számító formuláit a különféle mérési eljárásokhoz.
- Készítsen számítógépi programot a fogásvételi értékek gyors meghatározására.
- Működjön közre a program üzemi bevezetésében.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
B!TZ Kereskedelmi és Szolgáltató kft.,
Budapest
Fogaskerék gyártás
Felhordó heveder tervezése és gyártása
Meglévő ASF hullámosítóműhöz új felhordó heveder tervezése és gyártástechnológiájának kidolgozása.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
Magyar United Zrt
Budapest
Papíripari gépek tervezése és gyártása
Célkészülékek tervezése
Az üzemi anyagvizsgáló laboratórium részére a próbatestek szükséges alak-és méretpontosságát biztosító készülékek tervezése és technologizálása.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
Szabadalakító Kovácsüzem Kft
Budapest
Szabadalakító kovácsolás, anyagvizsgálat
3-tengelyes szerszámgép gépelemeinek élettartam becslése
A feladat során a tanszéken futó egyik európai uniós kutatási projekt munkájába lehet bekapcsolódni.
Célkitűzés: Egy adott szerszámgép konstrukció golyós orsóinak vagy/és vezetékeinek vagy/és főorsó csapágyainak visszamaradó hasznos élettartamának meghatározása olyan bemenő adatokból, mint a motorok áramfelvétel és fordulatszám idősorai, gyorsulásérzékelőkkel megállapított terhelésszint idősorok, valamint a megmunkálások során alkalmazott szerszámgeometria.
A témakör elég széles ahhoz, hogy rövidebb/egyszerűbb szakdolgozat, vagy hosszabb/összetettebb diplomamunka szülessen belőle. Ha a munka érdemben hozzá tud járulni a kutatási projekt eredményeihez, ezt anyagi juttatással is tudjuk honorálni.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Gyártórendszerek elrendezés-tervezésének támogatása 3D környezetben
A feladat szorosan kapcsolódik egyik tanszéki-ipari kutatási projekthez. A projekt során a tanszéken a közeljövőben épülő minta gyártórendszer elemeit, valamint egy ipari partnernél megtalálható gyártóberendezéseket kell elsősorban alapul venni.
Feladatok:
1. Irodalomkutatás: gyártóberendezések, gyártórendszerek, modellezési technológiák, építőelem könyvtárak elemzése.
2. Egy kiválasztott CAD rendszer használatának elsajátítása.
3. Építőelem könyvtár létrehozása adott alkalmazási területhez és gyártási feladatokhoz (pl. marógép, eszterga, robot, szállítószalag).
4. A CAD környezetben olyan megoldások kifejlesztése, melyek lehetővé teszik a gyártórendszer elrendezés modelljének gyors (interaktív vagy automatikus) létrehozását olyan kiinduló adatokból, mint például az elrendezés típusa, szerszámgépek száma, rendelkezésre álló terület, gépek közti minimális távolság, stb.
5. A megoldások esettanulmányokon való bemutatása.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Gyártórendszerek tervezéstámogatása Plant Simulation környezetben
A feladat szorosan kapcsolódik egyik tanszéki-ipari kutatási projekthez. A projekt során a tanszéken a közeljövőben épülő minta gyártórendszer elemeit, valamint egy ipari partnernél megtalálható gyártóberendezéseket kell elsősorban alapul venni.
Feladatok:
1. Irodalomkutatás: gyártóberendezések, gyártórendszerek, modellezési technológiák, építőelem könyvtárak elemzése.
2. Siemens Plant Simulation diszkrét eseményvezérelt szimulációs rendszer használatának elsajátítása.
3. Építőelem könyvtár létrehozása adott alkalmazási területhez és gyártási feladatokhoz (pl. marógép, eszterga, robot, szállítószalag).
4. Plant Simulation környezetben megoldások kifejlesztése, melyek lehetővé teszik a szimulációs modellek gyors (interaktív vagy automatikus) létrehozását olyan kiinduló adatokból, mint például az elrendezés típusa, szerszámgépek száma, anyagmozgató berendezések típusa és száma, rendelkezésre álló terület, gépek közti minimális távolság, stb.
5. A megoldások esettanulmányokon való bemutatása.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Further development of an existing design system that supports the systematic design of 3-axis machine tools
At our department a design tool has been developed under Unigraphics CAD system that supports the creation, evaluation and optimisation of 3-axis machine tools. The aim of the task is to further develop this design software.
1. Implementing the existing design system into Siemens NX CAD system.
2. Introduction of a new machine tool layout type (e.g. gantry structure) into the design system.
3. Creation of new components and implementing them into the system.
4. Further development of the synthesis methods of layout variants.
Suggested software development environment: Microsoft Visual Studio (but it can be other as well).
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Development of a design tool that supports the systematic layout design of 4- and 5-axis machine tools
At our department a design tool has been developed that supports the creation of layout concepts and their conceptual parametric CAD model of 3-axis machine tools. The aim of this task is to extend this software tool towards the 4- and 5-axis machine tools.
1. Development of a description system of 4- and 5-axis machine tools.
2. Development of solution variants that make possible the systematic conceptual design of rotary axes.
3. Creation of new components and implementing them into the system.
4. Development of the synthesis methods of layout variants.
Suggested software development environment: Microsoft Visual Studio (but it can be other as well).
Suggested CAD system: Siemens NX.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Magnetorezisztív árammérő szenzor alkalmasságának vizsgálata szikraforgácsolási célokra
A téma elsősorban mechatronikai mérnöki szakdolgozat téma. A feladat a mikro szikraforgácsolási folyamat áramköri modellezése, a szikrakisülés feszültség és áram lefutásának szimulációja. A szimuláció eredményei alapján a megfelelő magnetorezisztív árammérő szenzor kiválasztása és a Tanszéken rendelkezésre álló szikraforgácsoló gépre történő implementálása. A megvalósított mérőrendszerrel szikraforgácsolási kísérletek végzése. A feladat teljesítéséhez elektronikai és Matlab Simulink ismeretek szükségesek!
Farkas Balázs Zsolt
farkasb@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
"Shape from focus" eljárással működő felületi topográf tervezése és megvalósítása
A téma elsősorban a mechatronikai mérnök hallgatóknak ajánlott, de gépészmérnök hallgató is választhatja, amennyiben rendelkezik a léptetőmotorok vezérléséhez és Arduino programozásához szükséges ismeretekkel. A feladat megoldása során a hallgató a Tanszéken rendelkezésre álló, 3D-ben mozgatható keretre tervezi meg a mozgatást lehetővé tevő szoftvert, készíti el a szükséges áramköröket. A keretre egy digitális kamerát illeszt és Matlab (vagy Scilab) program segítségével elkészíti a képfeldolgozó programot. A feldolgozott kép a fényképezett felület topográfiáját adja vissza.
Farkas Balázs Zsolt
farkasb@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Automatizált sorjafelismerő és értékelő rendszer tervezése fúrási műveletekhez
A téma elsősorban mechatronikai mérnök hallgatóknak ajánlott, de Matlab ismeretekkel rendelkező gépészmérnök hallgatók is választhatják. A feladat megoldása során a hallgató megismerkedik a fúrás során keletkező sorjatípusokkal, azok jellemző mérőszámaival. Kísérleti mérőrendszert tervez és installál a VHTC-130 mikro megmunkáló központra. A fúrási kísérletek során a felvételeket készít a furatokról, melyeket az elkészítendő Matlab program segítségével feldolgoz.
Farkas Balázs Zsolt
farkasb@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Delamináció elméleti vizsgálata
Szálerősített polimer kompozitok forgácsolásakor keletkező delamináció (laminált rétegek szétválása) különböző egy és több dimenziós pareméterekkel jellemezhető. Ezen paraméterek összegyűjtése, összehasonlítása és értékelése lenne a fő célkitűzés. A kutatás megvalósításához jó rendszerező képességen kívül minimális szintű programozói készségre is szükség van.
Geier Norbert
geier@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
A munkadarab optimális elhelyezési pozíciójának és orientációjának meghatározása 5D-s megmunkálásoknál
1. Végezzen irodalomkutatást a többtengelyes megmunkálások témakörében!
2. Ismertesse az 5-tengelyes szerszámgépek sajátosságait!
3. Dolgozzon ki egy programot, amely adott géptípus esetén képes az ISO G-kódos NC programból visszafejteni a szimultán 5-tengelyes megmunkálás során megvalósítandó szánmozgásokat!
4. A kidolgozott programot bővítse egy olyan modullal, amely az adott szerszámgép képességeinek figyelembe vételével képes megbecsülni a megmunkálási időt!
5. A konzulenssel egyeztetve dolgozzon ki néhány mintageometriát, és készítse el azok CAD modelljét! CAM szoftver segítségével készítsen szimultán 5-tengelyes NC programokat a mintageometriák megmunkálásához!
6. A kidolgozott programot bővítse egy olyan modullal, amely egy adott gépkörnyezet és NC program esetén képes meghatározni a megmunkálási idő szempontjából optimális elhelyezési pozíciót és orientációt! Alkalmazza ezt a programot a CAM rendszerrel készített NC programokhoz!
7. Vizsgálja meg, hogy a kapott eredmények a valóságban is helytállóak-e! Végezzen próbafutásokat a CNC szerszámgépen!
8. Elemezze a kapott eredményeket!
Jacsó Ádám
jacso@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Optimális minőségellenőrzési feladatok meghatározása alkatrészgyártásban
Lean elvű minőségellenőrzés. A minőségellenőrzés költségoptimális mennyiségének és időpontjának meghatározása az alkatrészgyártás során. Statisztikai ismeretek szükségesek.
Kutrovácz Lajos
kutrovac@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Sorjaképződés szempontjából optimális marási szerszámpályák tervezése
Szerszámpálya tervezés fejlesztése síkmarásnál a kilépés minimalizálása és a kilépési szögre adott kritérium figyelembe vételével. Algoritmus készítése, kísérletek elvégzése és az eredmények kiértékelése. Alapvető programozási és/vagy komputer algebrai ismeret szükséges.
Póka György
poka@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Háromszabadságfokú síkbeli robotujj gépészeti / villamos / elektronikus tervezése kéztornáztató berendezéshez
A REHAROB gyógytornáztató rendszer kézmodulját továbbfejlesztjük. Megállapítottuk, hogy a jelenleg használt robotujjak helyett RRR vagy TRR kinematikai kódú, síkbeli mechanizmus használat lenne ideális. A téma a robotujj teljes gépészeti és/vagy villamos és/vagy elektronikus tervezését foglalja magába: tartóelemek, csapágyazások, hajtás, beavatkozók, szenzorok, esztétika, ergonómia, szimuláció, stb.). A tervek alapján 2 db robotujjat a DARPAMotion Kft. gyárt le. A téma tanszéki megjelölést kap, de igény esetén céges megjelölésre átállítható. A részletes kiírást a hallgató(k) jelentkezése és egyeztetés után írjuk ki.
Tóth András
toth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Gyártási ergonómiai vizsgálatokra alkalmas embermodell kidolgozása
Kidolgozás során megoldandó feladatok:
1. Kutassa fel, ismerje meg, az ergonómiai vizsgálatokra szolgáló embermodellek témakörével kapcsolatos szakirodalmat.
2. Ismerje meg, mutassa be, a gyártási ergonómiai vizsgálatok követelményeit, szabványait.
3. Témavezetővel egyeztetve, dolgozzon ki egy saját embermodellt.
4. Alkalmazza, tesztelje az elért eredményeket, ipari környezetben történő vizsgálatokkal.
5. Foglalja össze, értékelje az elvégzett munkát.

Kulcsszavak: ergonómia a gyártásban, CAD, modellezés, parametrikusság, antropometria
Tóth András
toth@manuf.bme.hu
Céges téma
graphIT Kft.
Budapest
http://graphit.hu/
Gyártási elrendezések iparági standard elemkönyvtárainak létrehozása
Kidolgozás során megoldandó feladatok:
1. Kutassa fel, ismerje meg, különböző iparágak, különböző elrendezésekre vonatkozó igényeivel kapcsolatos szakirodalmat.
2. Témavezetővel egyeztetve, dolgozzon ki, hozzon létre egy alkalmas objektum könyvtár struktúrát.
3. Témavezetővel egyeztetve, töltse fel parametrikus elemekkel az objektum könyvtárat.
4. Alkalmazza, tesztelje az elért eredményeket, ipari környezetben történő vizsgálatokkal.
5. Foglalja össze, értékelje az elvégzett munkát.

Kulcsszavak: CAD, modellezés, parametrikusság, layout tervezés
Tóth András
toth@manuf.bme.hu
Céges téma
graphIT Kft.
Budapest
http://graphit.hu/
Termelési folyamatadat-gyűjtési módszerek összehasonlítása
Kidolgozás során megoldandó feladatok:
1. Kutassa fel, ismerje meg, a termelési folyamatadat-gyűjtési módszerekkel kapcsolatos szakirodalmat.
2. Dolgozzon ki egy összehasonlítási szempontrendszert, melynek segítségével értékelje a megismert adatgyűjtési módszereket.
3. Tegyen javaslatot, a témavezetővel egyeztetett termelési adatok gyűjtésére és felhasználására vonatkozólag.
4. Alkalmazza, tesztelje a kiválasztott módszert vagy módszereket, ipari környezetben történő vizsgálatokkal.
5. Foglalja össze, értékelje az elvégzett munkát.

Kulcsszavak: termelés, adatok, big data, IoT, MES, Scada
Tóth András
toth@manuf.bme.hu
Céges téma
graphIT Kft.
Budapest
http://graphit.hu/
Párhuzamos robotok vezérlési problémái
Inverz és direkt kinematikai és dinamikai problémák megoldásai nemegyenlő oldalú háromszögalapú párhuzamos tripod robotoknál. Alapvető vezérlési stratégiák tervezése
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Párhuzamos robotok konstrukciós megoldásai
Robot és alkatrészeinek, alkatrész családjainak tervezése egyedi megoldásokhoz, személyre szabott konstrukciós tervek elkészítése.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
„Low cost” párhuzamos robotok pontossága.
A pontatlansági hibák forrásai és ezek időbeni változása, javítása, mérhetősége, kompenzálása. A hibák figyelembevétele konstrukciónál illetve későbbi használat során.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Lágy szövet anyagmodellek alkalmazási lehetőségei robotizált (illetve robottal segített) műtéteknél.
Anyagmodellek áttekintése, összehasonlítása, vezérlésbe való integrálhatósága. Erővisszacsatolt vezérlési stratégiák.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Robot energiafelhasználás meghatározása, különböző stratégiájú robotmozgásoknál.
Energia felhasználás mérése különféle robotmozgásokhoz. Mérőeszköz fejlesztése, mérési adatok regisztrálása, szűrése, feldolgozása. Különféle stratégiák alkalmazása az energia fogyasztások csökkentésére.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma

 

TDK témák

Téma címe
Téma rövid leírása
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó email címe
Tanszéki vagy céges?
Cég neve
Cég helye (város)
Cég portfolió
Időben periodikus jelek harmonikus és zajkomponesenseinek azonosítása, kiértékelése és szűrése
LabView keretrendszerben futó valósidejű jelfeldolgozó és -kiértékelő, illetve offline futtatható demonstrációs szoftver fejlesztése időben periodikus jelek harmonikus és zajkomponenseinek meghatározására.
Biró István
biro@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Bordás agy lefejtő vésőszerszám tervezése
Bordás agyak üregelését kiváltó, Fellow tárcsa jellegű szerszám tervezése, gyártása és minősítése.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
REKARD Hajtástechnikai Kft
Győr
Hajtóművek, fogaskerekek, csigák. stb.
Fogazatok gyártásközi mérése
- Foglalja össze és értékelje a fogazatok gyártásközi méretellenőrzésének módszereit.
- Dolgozza ki a simító fogásvétel mértékének számító formuláit a különféle mérési eljárásokhoz.
- Készítsen számítógépi programot a fogásvételi értékek gyors meghatározására.
- Működjön közre a program üzemi bevezetésében.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
B!TZ Kereskedelmi és Szolgáltató kft
Budapest
Fogaskerék gyártás
Fogazatok gyártásközi mérése
- Foglalja össze és értékelje a fogazatok gyártásközi méretellenőrzésének módszereit.
- Dolgozza ki a simító fogásvétel mértékének számító formuláit a különféle mérési eljárásokhoz.
- Készítsen számítógépi programot a fogásvételi értékek gyors meghatározására.
- Működjön közre a program üzemi bevezetésében.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
B!TZ Kereskedelmi és Szolgáltató kft.,
Budapest
Fogaskerék gyártás
Felhordó heveder tervezése és gyártása
Meglévő ASF hullámosítóműhöz új felhordó heveder tervezése és gyártástechnológiájának kidolgozása.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
Magyar United Zrt
Budapest
Papíripari gépek tervezése és gyártása
Célkészülékek tervezése
Az üzemi anyagvizsgáló laboratórium részére a próbatestek szükséges alak-és méretpontosságát biztosító készülékek tervezése és technologizálása.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
Szabadalakító Kovácsüzem Kft
Budapest
Szabadalakító kovácsolás, anyagvizsgálat
Vibrációval segített megmunkálás - fúrás, marás CNC megmunkáló központon.
Szabályozható rezgés előállítására alkalmas berendezés készítése függőleges főorsójú szerszámgépre. Fúrási-marási kísérletek végzése CNC megmunkáló központon. Felület integritás, forgácsoló erő, sorja képződés , szerszám éltartam vizsgálata. Új mozgáspályák tervezése és programozása. A témából előzetes TDK munkát követően szakdolgozat és diplomaterv is készíthető. A témán több hallgató is dolgozhat.
Dr. Mátyási Gyula
matyasi@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
3-tengelyes szerszámgép gépelemeinek élettartam becslése
A feladat során a tanszéken futó egyik európai uniós kutatási projekt munkájába lehet bekapcsolódni.
Célkitűzés: Egy adott szerszámgép konstrukció golyós orsóinak vagy/és vezetékeinek vagy/és főorsó csapágyainak visszamaradó hasznos élettartamának meghatározása olyan bemenő adatokból, mint a motorok áramfelvétel és fordulatszám idősorai, gyorsulásérzékelőkkel megállapított terhelésszint idősorok, valamint a megmunkálások során alkalmazott szerszámgeometria.
A témakör elég széles ahhoz, hogy rövidebb/egyszerűbb szakdolgozat, vagy hosszabb/összetettebb diplomamunka szülessen belőle. Ha a munka érdemben hozzá tud járulni a kutatási projekt eredményeihez, ezt anyagi juttatással is tudjuk honorálni.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Gyártórendszerek elrendezés-tervezésének támogatása 3D környezetben
A feladat szorosan kapcsolódik egyik tanszéki-ipari kutatási projekthez. A projekt során a tanszéken a közeljövőben épülő minta gyártórendszer elemeit, valamint egy ipari partnernél megtalálható gyártóberendezéseket kell elsősorban alapul venni.
Feladatok:
1. Irodalomkutatás: gyártóberendezések, gyártórendszerek, modellezési technológiák, építőelem könyvtárak elemzése.
2. Egy kiválasztott CAD rendszer használatának elsajátítása.
3. Építőelem könyvtár létrehozása adott alkalmazási területhez és gyártási feladatokhoz (pl. marógép, eszterga, robot, szállítószalag).
4. A CAD környezetben olyan megoldások kifejlesztése, melyek lehetővé teszik a gyártórendszer elrendezés modelljének gyors (interaktív vagy automatikus) létrehozását olyan kiinduló adatokból, mint például az elrendezés típusa, szerszámgépek száma, rendelkezésre álló terület, gépek közti minimális távolság, stb.
5. A megoldások esettanulmányokon való bemutatása.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Gyártórendszerek tervezéstámogatása Plant Simulation környezetben
A feladat szorosan kapcsolódik egyik tanszéki-ipari kutatási projekthez. A projekt során a tanszéken a közeljövőben épülő minta gyártórendszer elemeit, valamint egy ipari partnernél megtalálható gyártóberendezéseket kell elsősorban alapul venni.
Feladatok:
1. Irodalomkutatás: gyártóberendezések, gyártórendszerek, modellezési technológiák, építőelem könyvtárak elemzése.
2. Siemens Plant Simulation diszkrét eseményvezérelt szimulációs rendszer használatának elsajátítása.
3. Építőelem könyvtár létrehozása adott alkalmazási területhez és gyártási feladatokhoz (pl. marógép, eszterga, robot, szállítószalag).
4. Plant Simulation környezetben megoldások kifejlesztése, melyek lehetővé teszik a szimulációs modellek gyors (interaktív vagy automatikus) létrehozását olyan kiinduló adatokból, mint például az elrendezés típusa, szerszámgépek száma, anyagmozgató berendezések típusa és száma, rendelkezésre álló terület, gépek közti minimális távolság, stb.
5. A megoldások esettanulmányokon való bemutatása.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Further development of an existing design system that supports the systematic design of 3-axis machine tools
At our department a design tool has been developed under Unigraphics CAD system that supports the creation, evaluation and optimisation of 3-axis machine tools. The aim of the task is to further develop this design software.
1. Implementing the existing design system into Siemens NX CAD system.
2. Introduction of a new machine tool layout type (e.g. gantry structure) into the design system.
3. Creation of new components and implementing them into the system.
4. Further development of the synthesis methods of layout variants.
Suggested software development environment: Microsoft Visual Studio (but it can be other as well).
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Development of a design tool that supports the systematic layout design of 4- and 5-axis machine tools
At our department a design tool has been developed that supports the creation of layout concepts and their conceptual parametric CAD model of 3-axis machine tools. The aim of this task is to extend this software tool towards the 4- and 5-axis machine tools.
1. Development of a description system of 4- and 5-axis machine tools.
2. Development of solution variants that make possible the systematic conceptual design of rotary axes.
3. Creation of new components and implementing them into the system.
4. Development of the synthesis methods of layout variants.
Suggested software development environment: Microsoft Visual Studio (but it can be other as well).
Suggested CAD system: Siemens NX.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Delamináció elméleti vizsgálata
Szálerősített polimer kompozitok forgácsolásakor keletkező delamináció (laminált rétegek szétválása) különböző egy és több dimenziós pareméterekkel jellemezhető. Ezen paraméterek összegyűjtése, összehasonlítása és értékelése lenne a fő célkitűzés. A kutatás megvalósításához jó rendszerező képességen kívül minimális szintű programozói készségre is szükség van.
Geier Norbert
geier@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Megbízhatóság hatása elosztott gyártási rendszerek működésére
Az intelligens gyártórendszerek témakörének új részterületét jelentik az elosztott gyártórendszerek, amelyek autonóm, intelligens, rugalmas, elosztott, egymással együttműködő ágensekből állnak. A dolgozat célja olyan erőforrás megosztási módszerek vizsgálata, amelyek lehetővé teszik az erőforrásokat igénylő, és a többlet erőforrással rendelkező ágensek kollaborációját. A kollaboráció során kiemelt szempont az ágensek egymással való viszonya - a partner szavahihetősége, megbízhatósága. A kutatás következő szakaszában annak vizsgálatára is sor kerülhet, hogy egy ilyen rendszer működését milyen módon tudják manipulálni a résztvevők, hogy abból előnyük származzon.
A témára való jelentkezéshez előny az alapvető programozási ismeretek megléte (a szimulációs kísérletek során a Java alapon működő AnyLogic szoftver használata ajánlott).
Szaller Ádám
szaller@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Háromszabadságfokú síkbeli robotujj gépészeti / villamos / elektronikus tervezése kéztornáztató berendezéshez
A REHAROB gyógytornáztató rendszer kézmodulját továbbfejlesztjük. Megállapítottuk, hogy a jelenleg használt robotujjak helyett RRR vagy TRR kinematikai kódú, síkbeli mechanizmus használat lenne ideális. A téma a robotujj teljes gépészeti és/vagy villamos és/vagy elektronikus tervezését foglalja magába: tartóelemek, csapágyazások, hajtás, beavatkozók, szenzorok, esztétika, ergonómia, szimuláció, stb.). A tervek alapján 2 db robotujjat a DARPAMotion Kft. gyárt le. A téma tanszéki megjelölést kap, de igény esetén céges megjelölésre átállítható. A részletes kiírást a hallgató(k) jelentkezése és egyeztetés után írjuk ki.
Tóth András
toth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Párhuzamos robotok vezérlési problémái
Inverz és direkt kinematikai és dinamikai problémák megoldásai nemegyenlő oldalú háromszögalapú párhuzamos tripod robotoknál. Alapvető vezérlési stratégiák tervezése
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Párhuzamos robotok konstrukciós megoldásai
Robot és alkatrészeinek, alkatrész családjainak tervezése egyedi megoldásokhoz, személyre szabott konstrukciós tervek elkészítése.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
„Low cost” párhuzamos robotok pontossága.
A pontatlansági hibák forrásai és ezek időbeni változása, javítása, mérhetősége, kompenzálása. A hibák figyelembevétele konstrukciónál illetve későbbi használat során.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Lágy szövet anyagmodellek alkalmazási lehetőségei robotizált (illetve robottal segített) műtéteknél.
Anyagmodellek áttekintése, összehasonlítása, vezérlésbe való integrálhatósága. Erővisszacsatolt vezérlési stratégiák.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Ugrás a lap tetejére