Final Project, Internship

The page is under translation. If you cannot find some information, please, contact to the competent coordinator.

Coordinator of internship: Balázs Zsolt Farkas
Coordinator of final project: Dr Barnabás Zoltán Balázs and Levente Zsóka

The theses and final exams are organized within the framework of the current Code of Studies and Faculty Regulations. For details not provided below, these documents are authoritative.

Choosing a final project topic and registering to a final project course

The first step in the process of writing a thesis is to find a topic for the final project. The thesis project can be prepared both at a company and at a department. The available topics advertised by our department can be found HERE. Use filters to find the right projects for your program. Click on the line for details on each topic. If you are interested in a topic from the list below, contact the Supervisor named in the fourth column.

If you have a specific idea of what field you want to work on, you can contact the professor working on that topic directly and ask for a final project topic. You can find the professors’ research interest on the department’s staff page.

Please, make sure you apply to that Final Project or Master Thesis Project course in Neptun, that is connected to the same department which you will write your thesis in!

To complete the final project in our department, you have to register the corresponding course in the Neptun system. For a bachelor thesis register to Final Project (BMEGEGTBKSD), for the first semester of a master thesis register to Master Thesis Project A (BMEGEGTNKDA) and for the second semester of a master thesis register for Master Thesis Project B (BMEGEGTNKDB).

At the same time as registering, please notify the responsible person for thesis and master thesis of your intention to write a final project.

Completing Master Thesis Project A+B courses simultaneously

If the requirements specified in the Code of Studies are met, it is possible to take Master Thesis Project A and B together, i.e. to write the master thesis in 1 semester. If the requirements are met, the student can register for both courses in the Neptun system. If the described requirements are not fulfilled, request E018 must be submitted to Neptun, to which a support statement from the supervisor must be attached.

Always discuss with the supervisor, before registering for both courses!

Classified final project

In the case of certain topics, the company or institution may request the closed handling of the thesis. At the special request of the host company, the university handles the student’s thesis project classified. The Vice-Dean for Academic Affairs may authorize the classified treatment of the thesis.

Regarding of submitting a closed treatment request, please contact the responsible person for thesis and master thesis.

Preparing and submitting the thesis

In all cases, the supervisor will provide information about the tasks of preparing the thesis. The template document prepared by the Faculty provides assistance in the formal design of theses. The template can be found here.

Continuous contact and consultation with the supervisor is expected during the preparation of the thesis!

The exact deadline for submitting the thesis is included in the Final Project assignment sheet, but the deadline is usually the last day of the study period. In the final version of the thesis the Final Project assignment sheet must be included and has to be signed by the student. The declarations also has to be signed, one by the supervisor (Declaration about the acceptability of the thesis) and one by the student (Declaration about the independent work). The thesis can not be accepted without these signatures. Once all the requirements are fulfilled, the thesis can be digitally signed by the supervisor and the signed pdf document can be submitted to the department and into the Neptun system.

In addition to the supervisor, the completed theses will be evaluated by an external reviewer.

Final examinations

Students complete their bachelor and master programme by taking their final examinations. The final exams consist of two parts, defending the bachelor or master thesis and exams per subjects or subject groups, in accordance with the criteria set out in the curriculum.

For BSc students in Design and Technology specialisation the 4 mandatory final exam subjects are:

 • Metal forming (ZVEGENTAGMF),
 • Composites Technology (ZVEGEPTAGE1),
 • Machine Design (ZVEGEGTAGMD),
 • Manufacturing Processes (ZVEGEGTAG94).

For MSc students in Design and Technology specialisation there are 2 mandatory final exam subjects and they also have to choose exactly 1 final exam subject from the elective group.
Mandatory subjects:

 • Product Modelling (ZVEGEGENWPM),
 • Advanced Manufacturing (ZVEGEGTNWAM).

Elective subjects:

 • CAD Technology (ZVEGEGINWCT),
 • Structural Analysis (ZVEGEGINWSA),
 • Process Planning (ZVEGEGTNWPP),
 • NC Machine Tools (ZVEGEGTNWNC),
 • Material Science (ZVEGEMTNWMS),
 • Fatigue and Fracture (ZVEGEMTNWFF).

In the last weeks of the semester, the Central Academic Office (CAO) informs the students regarding the details of the final exam registration procedure. Students who have fulfilled the requirements of the Code of Studies and the Final Project can register for the final exam.

Actual deadlines

Final thesis preparation, diploma work

– Documents related to the final thesis
– Documents related to the thesis review

Internship

F.A.Q.


Actual deadlines

Deadlines for the semester
Submission of approval of affiliation to the student administration 2020.02.12.
Submission of information needed for the project draft to the supervisor 2020.02.19.
Application for the confidential handling of the thesis (optional) 2020.02.19.
Submission of the report about the internship

Links to the BSc and MSc preparation process, downloadable documents

Documents
Departmental process Departmental process regarding to the final project thesis preparation 2020.02.04.
Regulation of the thesis preparation Regulation of the process at the faculty 2018.08.24.
Project offers, topics List of the offered project topics 2019.07.06.
Guide for the preparation of the thesis Guide for the final project preparation containing the formal requirements, policies 2018.08.24.
Logos Logos and trademarks for final project documents 2018.08.04.
Documents for the review
8-melleklet(SZD&DT&ZV&SZGY_
Szabalyzat)_A_szoveges_biralat_
szempontjai_es_tartalmi_elemei
Content and formal requirements of the textual assessment 2018.08.28.
2-melleklet(SZD&DT&ZV&SZGY_
Szabalyzat)_Ertekelo_pontozolap
Evaluation sheet 2018.08.28.
1-melleklet(SZD&DT&ZV&SZGY_
Szabalyzat)_Iranyelvek_a_
plagizalas_ellenorzesehez
Guide to check plagiarism during the preparation of thesis 2018.08.28.

Documents regarding to the internship
Ügymenet tájékoztató Szakmai gyakorlat szervezésének tanszéki ügymenete 2018.08.28.
Internship calls Szakmai gyakorlati lehetőségek 2018.08.28.
Application form Szakmai gyakorlat bejelentése 2018.08.28.
Befogadó nyilatkozat Befogadó nyilatkozat a gyakorlóhelytől. A gyakorlóhelynek kell kitölteni és aláírni! 2018.08.28.
Cooperation agreement Együttműködési megállapodás az egyetem és a fogadó intézmény között. Ezt kell alkalmazni, ha közvetlenül a céggel történik a megállapodás 2018.08.28.
Trilateral cooperation agreement Együttműködési megállapodás az egyetem, az iskolaszövetkezet és a fogadó intézmény között. Ezt kell alkalmazni, ha a gyakorlóhelyet iskolaszövetkezeten keresztül találtuk. 2018.08.28.
Beszamolo sablon Beszámoló a szakmai gyakorlatról. A hallgatónak kell elkészítenie, de a gyakorlóhelyi konzulensnek is alá kell írnia! 2018.08.28.
Certificate of completion Teljesítési igazolás és értékelőlap, melyet a gyakorlóhelyi konzulensnek kell kitöltenie és aláírnia. 2018.08.28.

Szakmai gyakorlat teljesítéséhez kapcsolódó linkek, letölthető dokumentumok

A BME Gépészmérnöki Kar képzéseinek szerves része a szakmai gyakorlat, mely mint kritériumkövetelmény szerepel a képzési programokban, vagyis elvégzése kötelező, kreditértéke 0. A szakmai gyakorlatnak meghatározott helye van a tantervben és a gyakorlat megkezdéséhez bizonyos előkövetelményeknek is teljesülni kell. Az előkövetelményeket és a gyakorlat megkezdéséhez szükséges feltételeket, eljárási rendet a Gépészmérnöki Kar Szakmai gyakorlat szervezésének szabályzata tartalmazza. A továbbiakban a gyakorlat folyamatáról közöljük kivonatos jelleggel a legfontosabb információkat. A kivonat időrendi sorrendben tekinti végig a szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges teendőket.

 1. Mielőtt nekivágnánk. A szakmai gyakorlat megkezdéséhez szükséges előkövetelmények BSc szakon az érvényes specializáció hozzárendelés (vagyis valamelyik specializációnkon kell lennie a gyakorlat megkezdésekor) továbbá a legalább 130 megszerzett kreditpont.
 2. A megfelelő gyakorlati hely megkeresése. A fogadó gyakorlóhely felkutatása a hallgató érdeke és felelőssége. Ezt már a szorgalmi időszakban célszerű megkeresni, mert sok esetben a fogadó hajlandóság alacsony, a megkeresésekre nem érkezik válasz, így a hallgató a határidőkből kicsúszik. A Tanszék rendelkezik ipari kapcsolatokkal, de az összes gyakorlati helyek száma nem éri el a hallgatók számát vagy a cég felvételi eljáráshoz köti a szakmai gyakorlatot,  melyben esetleg nem felelnek meg a hallgatók. A Tanszékkel kapcsolatban lévő cégek által kínált gyakorlóhelyek a Szakmai gyakorlatok oldalon elérhető.
  A gépgyártástechnológia specializáción az alábbi témakörökben végzett gyakorlatot fogadjuk el:
  • Alkatrészgyártási eljárások,
  • gyártóberendezések tervezése, alkalmazása, üzemeltetése,
  • gyártó- és mérőeszközök tervezése, gyártása,
  • méréstechnika, minőségbiztosítás,
  • gyártástervezés,
  • NC, PLC, CAD/CAM
  • szerelés,
  • robottechnika,
  • ultraprecíziós és mikro megmunkálások, nano technológia,
  • gyártásautomatizálás,
  • gyártási rendszerek mechatronikája,
  • folyamat felügyelet, irányítástechnika,
  • termeléstervezés és irányítás, termelési hálózatok,
  • számítógéppel integrált gyártás, termelésinformatika,
  • intelligens gyártási folyamatok és rendszerek, digitálisA tartalmi megfelelőség a hallgató és a gyakorlóhely felelőssége! Kérdéses esetekben a tanszéki szakmai gyakorlatokért felelős személy tud felvilágosítást adni.
 3. Ha megvan a gyakorlóhely. Ha megvan a megfelelő gyakorlóhely (pl. szóbeli megállapodás a fogadásról), akkor jelentkezni kell a szakmai gyakorlatra. A jelentkezést ezen a linken lehet elvégezni.  A tanszéki felelős a jelentkezést beküldés után ellenőrzi. Amennyiben a téma kifogásolható, akkor a megadott e-mail címre értesítést küld a teendőkről. Ha a téma megfelelő, akkor nem küldünk értesítést.
 4. Ha a gyakorlóhelyet elfogadta a tanszék. A gyakorlóhelytől egy befogadó nyilatkozatot kell kérni. Ezt a nyilatkozat a cégnél aláírási joggal rendelkező személy tölti ki (pl. HR, ügyvezető igazgató stb.). Ezzel a nyilatkozattal vállalják, hogy biztosítják a hallgató számára a gyakorlóhelyet és konzulenst biztosítanak a munkájához.
 5. Ha megvan a befogadó nyilatkozat. Az aláírt befogadó nyilatkozatot a tanszéki adminisztráción kell leadni. Emellett a befogadó nyilatkozat adatait ezen a linken IS meg kell adni a gördülékenyebb ügyintézés érdekében! A befogadó nyilatkozat adatai alapján készül el a fogadó szervezettel az együttműködési megállapodás, ami nélkül hivatalosan nem végezhető szakmai gyakorlat.
 6. A gyakorlat megkezdése. A gyakorlatot a jelentkezési lapon megjelölt időpontban megkezdheti a hallgató. A cégnél végzett gyakorlati tevékenységet dokumentálnia kell, ami a beszámoló elkészítéséhez elengedhetetlen.
 7. A gyakorlat befejezése. A gyakorlat befejezésekor a cégnek ki kell állítania egy teljesítési igazolást és értékelést a hallgató munkájáról. E nélkül nem tekintjük teljesítettnek a gyakorlatot. Az értékelést a szakmai konzulense is kitöltheti, de az igazoláson cégszerű aláírásnak kell szerepelnie!
 8. A gyakorlati beszámoló elkészítése. A gyakorlatról beszámolót kell készíteni. A Tanszék nem írja elő, hogy ez munkanapló vagy szöveges jelentés formában kéri a beszámolót, de a tartalmi megfelelőséggel szemben alapvető elvárás, hogy a beszámolóból egyértelműen értékelhető legyen a végzett munka színvonala. A beszámoló formai és tartalmi követelményei a Kar honlapjáról is letölthetők.
 9. A Szakmai gyakorlat Neptun tárgy felvétele. A Szakmai gyakorlat tárgyat a gyakorlat elvégzése UTÁNI félévben, ősszel kell felvenni.
 10. Beszámoló leadása. A szakmai gyakorlat beszámolóját a teljesítés igazolással együtt az őszi félév 3. oktatási hét megkezdéséig kell leadni a Tanszék oktatási adminisztrációján. Késedelmes leadás esetén a gyakorlatot nem teljesítettnek tekintjük.
 11. Beszámoló értékelése. A leadott beszámolókat a tanszéki felelős megbízásából a tanszéki kollégák végzik, akik a beszámoló alapján megítélik, hogy elfogadható-e a gyakorlat és döntenek az elfogadásról. A gyakorlat elfogadásáról nem küldünk értesítést, csak elutasítás esetén!
 12. Vége. A folyamat az aláírás Neptunba történő bejegyzésével zárul. (A leadott beszámolókat nem adjuk vissza.)

Az itt nem közölt szabályozásokról, egyéni eljárások rendjéről a mindenkori TVSZ és Kari Szabályzat rendelkezik.

GY.I.K.

 1. Lehet-e egy félévben teljesíteni a Diplomaterv A és B-t?
  Igen, de a témavezetőnek írásban támogatnia kell.
 2. Melyik tanszékhez kell felvenni a Szakdolgozat készítés c. tárgyat?
  Ahhoz a tanszékhez, amelyik a feladatkiírást kiállítja.
 3. Mit kell tennem, ha magyar nyelvű képzésen vagyok, de a dolgozatomat idegen nyelven szeretném készíteni?
  Ehhez tanszékvezetői engedélyt kell kérni írásban.
 4. A specializációmat a GTT gondozza, de a szakdolgozatot másik tanszéken készíteném. Mi a teendő?
  Ehhez a GTT tanszékvezetői és specializáció felelősi engedélye, valamint a másik tanszék vezetőjének engedélye szükséges. Ha ez megvan, akkor a másik tanszék állítja ki a feladatot.
 5. Mit kell tennem akkor, ha nem sikerül időben leadnom a szakdolgozatomat?
  Ebben az esetben a Neptunba elégtelen jegy kerül beírásra, mely 15 kredit elvesztését is jelenti. Ekkor a következő félévben folytatható a munka, de mindenképpen új feladatkiírást kell készíteni a következő félév elején.
 6. Hogyan tudok hozzáférni a Science Direct publikációs adatbázishoz?
  BME OMIKK – ScienceDirect – Adatbázisok
  Az adatbázis csak egyetemi hálózatról (LAN, BME Wi-Fi, vagy Eduroam), illetve külső hálózatból BME VPN (ravpn)-en keresztül elérhető!
  Az alábbi (BMENET) oldalon található információk segítségével hozzáférhet az egyetemi VPN hálózathoz: http://net.bme.hu/ravpn/ (Az oldal csak BME hálózatból elérhető!Pl.: LAN, BME Wi-Fi vagy Eduroam) (Megj.: Bejelentkezéskor a BMENET azonosítót és a hozzá tartozó jelszót kell megadni. A BMENET azonosítóhoz tartozó jelszó a zero felhasználói esetén a felhasználó zero.eik.bme.hu-n érvényes belépési jelszava, a HSZK felhasználói esetén pedig a HSZK account adatbázisában nyilvántartott jelszó. (Pontosabban a BMENET azonosítóhoz tartozó jelszó óránként, minden egész órakor frissül az éppen érvényes zero jelszó vagy HSZK account adatbázis alapján.) Hallgatóknak 2007. szeptember 7-vel kezdődően a HSZK account adminisztrációs felületén kell a BMENET azonosítóhoz tartozó jelszavukat kezelniük: HSZK account adminisztrációs felülete
Ugrás a lap tetejére