Történelmünk

A fejlett gépgyártástechnológia ma az egész világon a legfontosabb termelési tényezõ. Az ipari államok döntõen a technológiai fejlettségüknek köszönhetik elõnyüket. A technológia továbbfejlesztéséhez elsõsorban megfelelõ számú, jól képzett szakemberre van szükség. A fenti ösztönzés hatására alakult meg a Gépgyártástechnológia Tanszék a Budapesti Mûszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 1951-ben. Alapításunk 50. évfordulóját 2001 májusában ünnepeltük.

A tanszék ma is mûködõ laboratóriumát 1953-ban adták át. Átmeneti idõre – 1954-1956-ig – az addig és azóta is a tanszék szerves részét képezõ szerszámgépek szakterület önálló tanszékké alakult Hubert Gusztáv docens vezetésével. 1956. januárjától újra egyesített tanszékként integrálja a forgácsoló megmunkálások, szerszámgépek, technológia tervezés, mûszaki méréstechnika és gépészeti irányítástechnika szakterületeket. A 80-as évek közepétõl az oktatott szakterületek kiegészültek a gyártórendszerek és az ipari robotok alkalmazása témakörökkel.

A tanszék mûködésének elsõ részében ipari megbízások kapcsán számos gépet tervezett és kivitelezett (pl. szakítógépek, por és bakelit prések, üregelõgép, huzalfeszítõ sajtó).

A nyolcvanas években Tanszékünk aktív közremûködésével, irányítása mellett országos célprogramok születtek és hajtódtak végre. Ilyenek:

A többtengelyes számítógépes vezérlésû marógépek ( azidõben embargós )  rendszerprogramjai, felépítése, vezérlése

Kifejlesztéséért, mely a BME, az NME az MTA SZTAKI, a SZIM és a VILATI közös munkája volt, a  vezetõ team tagjai, köztük Dr. Horváth Mátyás tszv. e.tanár 1985-ben Állami Díjban részesültek.

Az OKKFT G/6 Gyártásautomatizálás célprogram ( 1987-88 ) melyben elõször került a robotalkalmazás, elsõsorban a robotizált szerelés országos támogatású programba és amelyik a hazai robottechnikai kultúra fejlõdésének jelentõs lökést adott.Az OMFB 6-os tárcaprogram ( 1986-89) Robottechnikai kultúra fejlesztése részében, melynek Tanszékünk volt a témavezetõje több felsõoktatási intézmény ( BME, NME, SZFI ), az MTA SZTAKI és a Csepeli Szerszámgépgyár együttmûködésével  precíziós robotizált szerelõrendszerek és a BME-n Közép-Európa elsõ ultraprecíziós esztergáló cellája jöttek létre. Ez utóbbi azóta is nemzetközi kutatási projektek ( pl. A MINOS INCO Copernicus projekt ) eszközhátterét biztosítja.

A rendszerváltás után Tanszékünk kutatási tevékenysége még nemzetközibbé vált. Az 1999-ben folyó 12 kutatási projektbõl 4 INCO Copernicus. ( Ez különösen az 5 OTKA projektünkkel, azok financiális feltételeivel összevetve figyelemreméltó  részarány.)

Hazai ipari partnereink problémáival kapcsolatos INCO Copernicus projektjeink:

Az Intelligens termék kézikönyv ( PROMAN ) projekt az EXCEL Csepel Szerszámgépgyártó Rt. részére fejlesztett ki módszereket, mesterséges intelligencia eszközöket intelligens termék (szerszámgép) kézikönyv készítésére.

A projektben a BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéke aktívan résztvesz. Számos hazai cég sõt japán cégek jelezték érdeklõdésüket.

A Fémek, polimerek és mûszaki kerámiák precíziós és ultraprecíziós forgácsolása INCO Copernicus projekt ( MINOS ) során a hazai ipari partner, Knorr Bremse Rt. számára surlódó elemek ultraprecíziós köszörülése témában születtek hasznosuló eredmények.

A témában a Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettan Tanszék is közremúködik.

A Lágy anyagok kezelése robottal ( HOMER ) INCO Copernicus projekt keretében a hazai ipari partner az IMAG Rt részére ( mely Európa egyik vezetõ jármû ülés gyártója )  a poliuretán jármû üléshabok robotizált mozgatására született nemzetközileg is egyedülálló megoldás.

A most indult EU F5 keretprogram IST programjában koordinátorai vagyunk egy multidiszciplináris projektnek.

A Felsõkar mozgássérültek robotizált fizioterápiás rehabilitációja (REHAROB) projekt ( 2000/01/01-2002/12/31) és eddigi nemzetközi visszhangja is figyelemreméltó.

A projektben a BME Mûszaki Mechanika Tanszéke aktívan közremûködik.

A GE Lighting Rt. részére lámpabúra présszerszámok gyártására és felújítására fejlesztettünk ki gyártástechnológiát.

Tanszékünk az u.n. gyors prototipus gyártási technológiák hazai elterjesztésében élen jár. ( 1997-ben volt ilyen tárgyú Copernicus u.n. demonstrációs projektünk is. )

Partnerünkkel a FABICAD Kft.-vel „Gyors prototipus-gyártó centrum létesítése Magyarországon”innovációnk 1999-ben elnyerte az Oktatási Minisztérium Innovációs Díját.

A kollégánk Dr. Somló János e.tanár tásszerzõségével íródott J. Somló, B.Lantos, P.T. Cat : Advanced Robot Control szakkönyv ( Akadémiai Kiadó, 1997, ISBN 963 05 7350 4 ) nemzetközileg is alapmûnek számít.

 

TANSZÉKVEZETÕK:

1951- Dr. Bíró Ferenc

1956- Dr. Lechner Egon

1957- Dr. Lettner Ferenc

1970- Dr. Kalászi István

1975- Dr. Horváth Mátyás

1999- Dr. Arz Gusztáv

2005- Dr. Mátyási Gyula

2013- Dr. Szalay Tibor

Ugrás a lap tetejére