Szakdolgozat (SZD), Diplomaterv (DT) és Szakmai gyakorlat (SZGY)

Ezen az oldalon találhatók a szakdolgozat készítéssel, diplomatervezéssel  és szakmai gyakorlattal kapcsolatos információk, gyakran ismételt kérdések, valamint a Hallgatók számára letölthető anyagok, összegyűjtött hivatkozások.

A Tanszék szakdolgozat, diplomaterv felelőse Dr. Balázs Barnabás Zoltán, balazs.barnabas.zoltan

A szakdolgozatokkal, diplomatervezéssel kapcsolatos ügyintézés az MS Teams GTT – Végzősök 2022/23/2 csoportjában érhető el. A csoporthoz a htilrg1 kóddal lehet csatlakozni. A továbbiakban e csoportban érhetők el az ügyintézéshez szükséges információk. Kérjük a szakdolgozatot, diplomatervet készíteni szándékozó hallgatókat, hogy minél előbb csatlakozzanak a csoporthoz!

Választható dolgozattémák (a Végzősök csoportból is elérhető): Témaajánlatok

További információk a dolgozatok készítéséről

 

Szakmai gyakorlat

A Tanszék szakmai gyakorlat felelőse Farkas Balázs Zsolt, farkas.balazs.zsolt

Az idei szakmai gyakorlattal kapcsolatos tájékoztatást az MS Teams szolgáltatás GTT – Szakmai gyakorlat 2022 nevű csoportjának bejegyzéseinél végezzük. A csoporthoz a 8jo74lh kóddal lehet csatlakozni. A szakmai gyakorlathoz szükséges dokumentumok beküldésére is ezen a felületen biztosítunk lehetőséget. Ugyanebben a csoportban teszünk közzé hamarosan néhány szakmai gyakorlati lehetőséget is, ezért akinek a nyáron esedékes a gyakorlat elvégzése, az állítsa be a csoport értesítéseit!

Megj.: Amennyiben valamely hivatkozás nem megfelelő, akkor a hatályos szabályzatok a Gépészkari honlapon (https://gpk.bme.hu/hu/cikkek/382) keresztül is elérhetőek!

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos dokumentumok
Ügymenet tájékoztató Megtalálható a Teams csoport fájljainál 2022.04.15.
Gyakorlati lehetőségek Szakmai gyakorlati lehetőségek 2018.08.28.


Szakmai gyakorlat teljesítéséhez kapcsolódó linkek, letölthető dokumentumok

A BME Gépészmérnöki Kar képzéseinek szerves része a szakmai gyakorlat, mely mint kritériumkövetelmény szerepel a képzési programokban, vagyis elvégzése kötelező, kreditértéke 0. A szakmai gyakorlatnak meghatározott helye van a tantervben és a gyakorlat megkezdéséhez bizonyos előkövetelményeknek is teljesülni kell. Az előkövetelményeket és a gyakorlat megkezdéséhez szükséges feltételeket, eljárási rendet a Gépészmérnöki Kar Szakmai gyakorlat szervezésének szabályzata tartalmazza. A továbbiakban a gyakorlat folyamatáról közöljük kivonatos jelleggel a legfontosabb információkat. A kivonat időrendi sorrendben tekinti végig a szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges teendőket.

 1. Mielőtt nekivágnánk. A szakmai gyakorlat megkezdéséhez szükséges előkövetelmények BSc szakon az érvényes specializáció hozzárendelés (vagyis valamelyik specializációnkon kell lennie a gyakorlat megkezdésekor) továbbá a legalább 130 megszerzett kreditpont.
 2. A megfelelő gyakorlati hely megkeresése. A fogadó gyakorlóhely felkutatása a hallgató érdeke és felelőssége. Ezt már a szorgalmi időszakban célszerű megkeresni, mert sok esetben a fogadó hajlandóság alacsony, a megkeresésekre nem érkezik válasz, így a hallgató a határidőkből kicsúszik. A Tanszék rendelkezik ipari kapcsolatokkal, de az összes gyakorlati helyek száma nem éri el a hallgatók számát vagy a cég felvételi eljáráshoz köti a szakmai gyakorlatot,  melyben esetleg nem felelnek meg a hallgatók. A Tanszékkel kapcsolatban lévő cégek által kínált aktuális gyakorlóhelyek a Teams csoportból érhetők el.
  A gépgyártástechnológia specializáción az alábbi témakörökben végzett gyakorlatot fogadjuk el:
  • Alkatrészgyártási eljárások,
  • gyártóberendezések tervezése, alkalmazása, üzemeltetése,
  • gyártó- és mérőeszközök tervezése, gyártása,
  • méréstechnika, minőségbiztosítás,
  • gyártástervezés,
  • NC, PLC, CAD/CAM
  • szerelés,
  • robottechnika,
  • ultraprecíziós és mikro megmunkálások, nano technológia,
  • gyártásautomatizálás,
  • gyártási rendszerek mechatronikája,
  • folyamat felügyelet, irányítástechnika,
  • termeléstervezés és irányítás, termelési hálózatok,
  • számítógéppel integrált gyártás, termelésinformatika,
  • intelligens gyártási folyamatok és rendszerek, digitálisA tartalmi megfelelőség a hallgató és a gyakorlóhely felelőssége! Kérdéses esetekben a tanszéki szakmai gyakorlatokért felelős személy tud felvilágosítást adni.
 3. Ha megvan a gyakorlóhely. Ha megvan a megfelelő gyakorlóhely (pl. szóbeli megállapodás a fogadásról), akkor jelentkezni kell a szakmai gyakorlatra. A tanszéki felelős a jelentkezést beküldés után ellenőrzi. Amennyiben a téma kifogásolható, akkor a megadott e-mail címre értesítést küld a teendőkről. Ha a téma megfelelő, akkor nem küldünk értesítést.
 4. Ha a gyakorlóhelyet elfogadta a tanszék. A gyakorlóhelytől egy befogadó nyilatkozatot kell kérni. Ezt a nyilatkozat a cégnél aláírási joggal rendelkező személy tölti ki (pl. HR, ügyvezető igazgató stb.). Ezzel a nyilatkozattal vállalják, hogy biztosítják a hallgató számára a gyakorlóhelyet és konzulenst biztosítanak a munkájához.
 5. Ha megvan a befogadó nyilatkozat. A befogadó nyilatkozat adatai alapján készül el a fogadó szervezettel az együttműködési megállapodás, ami nélkül hivatalosan nem végezhető szakmai gyakorlat. A befogadó nyilatkozatot a Teams csoportban kiadott feladathoz kell feltölteni.
 6. A gyakorlat megkezdése. A gyakorlatot a jelentkezési lapon megjelölt időpontban megkezdheti a hallgató. A cégnél végzett gyakorlati tevékenységet dokumentálnia kell, ami a beszámoló elkészítéséhez elengedhetetlen.
 7. A gyakorlat befejezése. A gyakorlat befejezésekor a cégnek ki kell állítania egy teljesítési igazolást és értékelést a hallgató munkájáról. E nélkül nem tekintjük teljesítettnek a gyakorlatot. Az értékelést a szakmai konzulense is kitöltheti, de az igazoláson cégszerű aláírásnak kell szerepelnie!
 8. A gyakorlati beszámoló elkészítése. A gyakorlatról beszámolót kell készíteni. A Tanszék nem írja elő, hogy ez munkanapló vagy szöveges jelentés formában kéri a beszámolót, de a tartalmi megfelelőséggel szemben alapvető elvárás, hogy a beszámolóból egyértelműen értékelhető legyen a végzett munka színvonala. A beszámoló formai és tartalmi követelményei a Kar honlapjáról is letölthetők.
 9. A Szakmai gyakorlat Neptun tárgy felvétele. A Szakmai gyakorlat tárgyat a gyakorlat elvégzése UTÁNI félévben, ősszel kell felvenni.
 10. Beszámoló leadása. A szakmai gyakorlat beszámolóját a teljesítés igazolással együtt az őszi félév 3. oktatási hét megkezdéséig kell leadni a Tanszék oktatási adminisztrációján. Késedelmes leadás esetén a gyakorlatot nem teljesítettnek tekintjük.
 11. Beszámoló értékelése. A leadott beszámolókat a tanszéki felelős megbízásából a tanszéki kollégák végzik, akik a beszámoló alapján megítélik, hogy elfogadható-e a gyakorlat és döntenek az elfogadásról. A gyakorlat elfogadásáról nem küldünk értesítést, csak elutasítás esetén!
 12. Vége. A folyamat az aláírás Neptunba történő bejegyzésével zárul. (A leadott beszámolókat nem adjuk vissza.)

Az itt nem közölt szabályozásokról, egyéni eljárások rendjéről a mindenkori TVSZ és Kari Szabályzat rendelkezik.

Ugrás a lap tetejére