Oktatás – TDK témák

BSc

|

MSc

|

PhD

TDK

Tárgyarchívum

Tanszékünk az alábbi címekkel hirdet meg TDK témákat.

Téma címe
Téma rövid leírása
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó email címe
Tanszéki vagy céges?
Cég neve
Cég helye (város)
Cég portfolió
Időben periodikus jelek harmonikus és zajkomponesenseinek azonosítása, kiértékelése és szűrése
LabView keretrendszerben futó valósidejű jelfeldolgozó és -kiértékelő, illetve offline futtatható demonstrációs szoftver fejlesztése időben periodikus jelek harmonikus és zajkomponenseinek meghatározására.
Biró István
biro@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Az élsugár és a forgácsolási paraméterek hatása a minimális elméleti forgácsvstagságra S960QL nagy szilárdságú szerkezeti acél forgácsolása esetén
A minimális elméleti forgácsvastagság (hmin) megmutatja azt a legkisebb rétegvastagságot, mely forgácsoló szerszámmal még leválasztható a munkadarabról adott forgácsolási paraméterek mellett. A kutatás célja, hogy feltárja az összefüggést hmin értéke és a szerszám élsugara, illetve a forgácsolási paraméterek között. A kutatás során a szerszámélsugár célzott beállításához alkalmazható precíziós technológia kidolgozása, továbbá S960QL acél kísérleti célú forgácsolása szükséges a tanszéki Hembrug ultraprecíziós esztergán. Elvárt kompetenciák: forgácsoláselméleti ismeretek, proaktív kutatómunka, rendezett munkavégzés, programozói készség.
Biró István
biro@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Bordás agy lefejtő vésőszerszám tervezése
Bordás agyak üregelését kiváltó, Fellow tárcsa jellegű szerszám tervezése, gyártása és minősítése.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
REKARD Hajtástechnikai Kft
Győr
Hajtóművek, fogaskerekek, csigák. stb.
Fogazatok gyártásközi mérése
- Foglalja össze és értékelje a fogazatok gyártásközi méretellenőrzésének módszereit.
- Dolgozza ki a simító fogásvétel mértékének számító formuláit a különféle mérési eljárásokhoz.
- Készítsen számítógépi programot a fogásvételi értékek gyors meghatározására.
- Működjön közre a program üzemi bevezetésében.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
B!TZ Kereskedelmi és Szolgáltató kft
Budapest
Fogaskerék gyártás
Fogazatok gyártásközi mérése
- Foglalja össze és értékelje a fogazatok gyártásközi méretellenőrzésének módszereit.
- Dolgozza ki a simító fogásvétel mértékének számító formuláit a különféle mérési eljárásokhoz.
- Készítsen számítógépi programot a fogásvételi értékek gyors meghatározására.
- Működjön közre a program üzemi bevezetésében.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
B!TZ Kereskedelmi és Szolgáltató kft.,
Budapest
Fogaskerék gyártás
Felhordó heveder tervezése és gyártása
Meglévő ASF hullámosítóműhöz új felhordó heveder tervezése és gyártástechnológiájának kidolgozása.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
Magyar United Zrt
Budapest
Papíripari gépek tervezése és gyártása
Célkészülékek tervezése
Az üzemi anyagvizsgáló laboratórium részére a próbatestek szükséges alak-és méretpontosságát biztosító készülékek tervezése és technologizálása.
Dr. Laczik Bálint
laczik@manuf.bme.hu
Céges téma
Szabadalakító Kovácsüzem Kft
Budapest
Szabadalakító kovácsolás, anyagvizsgálat
Vibrációval segített megmunkálás - fúrás, marás CNC megmunkáló központon.
Szabályozható rezgés előállítására alkalmas berendezés készítése függőleges főorsójú szerszámgépre. Fúrási-marási kísérletek végzése CNC megmunkáló központon. Felület integritás, forgácsoló erő, sorja képződés , szerszám éltartam vizsgálata. Új mozgáspályák tervezése és programozása. A témából előzetes TDK munkát követően szakdolgozat és diplomaterv is készíthető. A témán több hallgató is dolgozhat.
Dr. Mátyási Gyula
matyasi@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
3-tengelyes szerszámgép gépelemeinek élettartam becslése
A feladat során a tanszéken futó egyik európai uniós kutatási projekt munkájába lehet bekapcsolódni.
Célkitűzés: Egy adott szerszámgép konstrukció golyós orsóinak vagy/és vezetékeinek vagy/és főorsó csapágyainak visszamaradó hasznos élettartamának meghatározása olyan bemenő adatokból, mint a motorok áramfelvétel és fordulatszám idősorai, gyorsulásérzékelőkkel megállapított terhelésszint idősorok, valamint a megmunkálások során alkalmazott szerszámgeometria.
A témakör elég széles ahhoz, hogy rövidebb/egyszerűbb szakdolgozat, vagy hosszabb/összetettebb diplomamunka szülessen belőle. Ha a munka érdemben hozzá tud járulni a kutatási projekt eredményeihez, ezt anyagi juttatással is tudjuk honorálni.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Gyártórendszerek elrendezés-tervezésének támogatása 3D környezetben
A feladat szorosan kapcsolódik egyik tanszéki-ipari kutatási projekthez. A projekt során a tanszéken a közeljövőben épülő minta gyártórendszer elemeit, valamint egy ipari partnernél megtalálható gyártóberendezéseket kell elsősorban alapul venni.
Feladatok:
1. Irodalomkutatás: gyártóberendezések, gyártórendszerek, modellezési technológiák, építőelem könyvtárak elemzése.
2. Egy kiválasztott CAD rendszer használatának elsajátítása.
3. Építőelem könyvtár létrehozása adott alkalmazási területhez és gyártási feladatokhoz (pl. marógép, eszterga, robot, szállítószalag).
4. A CAD környezetben olyan megoldások kifejlesztése, melyek lehetővé teszik a gyártórendszer elrendezés modelljének gyors (interaktív vagy automatikus) létrehozását olyan kiinduló adatokból, mint például az elrendezés típusa, szerszámgépek száma, rendelkezésre álló terület, gépek közti minimális távolság, stb.
5. A megoldások esettanulmányokon való bemutatása.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Gyártórendszerek tervezéstámogatása Plant Simulation környezetben
A feladat szorosan kapcsolódik egyik tanszéki-ipari kutatási projekthez. A projekt során a tanszéken a közeljövőben épülő minta gyártórendszer elemeit, valamint egy ipari partnernél megtalálható gyártóberendezéseket kell elsősorban alapul venni.
Feladatok:
1. Irodalomkutatás: gyártóberendezések, gyártórendszerek, modellezési technológiák, építőelem könyvtárak elemzése.
2. Siemens Plant Simulation diszkrét eseményvezérelt szimulációs rendszer használatának elsajátítása.
3. Építőelem könyvtár létrehozása adott alkalmazási területhez és gyártási feladatokhoz (pl. marógép, eszterga, robot, szállítószalag).
4. Plant Simulation környezetben megoldások kifejlesztése, melyek lehetővé teszik a szimulációs modellek gyors (interaktív vagy automatikus) létrehozását olyan kiinduló adatokból, mint például az elrendezés típusa, szerszámgépek száma, anyagmozgató berendezések típusa és száma, rendelkezésre álló terület, gépek közti minimális távolság, stb.
5. A megoldások esettanulmányokon való bemutatása.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Further development of an existing design system that supports the systematic design of 3-axis machine tools
At our department a design tool has been developed under Unigraphics CAD system that supports the creation, evaluation and optimisation of 3-axis machine tools. The aim of the task is to further develop this design software.
1. Implementing the existing design system into Siemens NX CAD system.
2. Introduction of a new machine tool layout type (e.g. gantry structure) into the design system.
3. Creation of new components and implementing them into the system.
4. Further development of the synthesis methods of layout variants.
Suggested software development environment: Microsoft Visual Studio (but it can be other as well).
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Development of a design tool that supports the systematic layout design of 4- and 5-axis machine tools
At our department a design tool has been developed that supports the creation of layout concepts and their conceptual parametric CAD model of 3-axis machine tools. The aim of this task is to extend this software tool towards the 4- and 5-axis machine tools.
1. Development of a description system of 4- and 5-axis machine tools.
2. Development of solution variants that make possible the systematic conceptual design of rotary axes.
3. Creation of new components and implementing them into the system.
4. Development of the synthesis methods of layout variants.
Suggested software development environment: Microsoft Visual Studio (but it can be other as well).
Suggested CAD system: Siemens NX.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Delamináció elméleti vizsgálata
Szálerősített polimer kompozitok forgácsolásakor keletkező delamináció (laminált rétegek szétválása) különböző egy és több dimenziós pareméterekkel jellemezhető. Ezen paraméterek összegyűjtése, összehasonlítása és értékelése lenne a fő célkitűzés. A kutatás megvalósításához jó rendszerező képességen kívül minimális szintű programozói készségre is szükség van.
Geier Norbert
geier@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
A MyNCT beépített ciklusainak tesztelése és fejlesztése
Az NCT 304-es CNC vezérlés párbeszéd-alapú ciklusainak vizsgálata, leírások készítése, továbbfejlesztési javaslatok kidolgozása.
Jacsó Ádám
jacso@manuf.bme.hu
Céges téma
NCT Kft.
Budapest
Megbízhatóság hatása elosztott gyártási rendszerek működésére
Az intelligens gyártórendszerek témakörének új részterületét jelentik az elosztott gyártórendszerek, amelyek autonóm, intelligens, rugalmas, elosztott, egymással együttműködő ágensekből állnak. A dolgozat célja olyan erőforrás megosztási módszerek vizsgálata, amelyek lehetővé teszik az erőforrásokat igénylő, és a többlet erőforrással rendelkező ágensek kollaborációját. A kollaboráció során kiemelt szempont az ágensek egymással való viszonya - a partner szavahihetősége, megbízhatósága. A kutatás következő szakaszában annak vizsgálatára is sor kerülhet, hogy egy ilyen rendszer működését milyen módon tudják manipulálni a résztvevők, hogy abból előnyük származzon.
A témára való jelentkezéshez előny az alapvető programozási ismeretek megléte (a szimulációs kísérletek során a Java alapon működő AnyLogic szoftver használata ajánlott).
Szaller Ádám
szaller@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Háromszabadságfokú síkbeli robotujj gépészeti / villamos / elektronikus tervezése kéztornáztató berendezéshez
A REHAROB gyógytornáztató rendszer kézmodulját továbbfejlesztjük. Megállapítottuk, hogy a jelenleg használt robotujjak helyett RRR vagy TRR kinematikai kódú, síkbeli mechanizmus használat lenne ideális. A téma a robotujj teljes gépészeti és/vagy villamos és/vagy elektronikus tervezését foglalja magába: tartóelemek, csapágyazások, hajtás, beavatkozók, szenzorok, esztétika, ergonómia, szimuláció, stb.). A tervek alapján 2 db robotujjat a DARPAMotion Kft. gyárt le. A téma tanszéki megjelölést kap, de igény esetén céges megjelölésre átállítható. A részletes kiírást a hallgató(k) jelentkezése és egyeztetés után írjuk ki.
Tóth András
toth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Párhuzamos robotok vezérlési problémái
Inverz és direkt kinematikai és dinamikai problémák megoldásai nemegyenlő oldalú háromszögalapú párhuzamos tripod robotoknál. Alapvető vezérlési stratégiák tervezése
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Párhuzamos robotok konstrukciós megoldásai
Robot és alkatrészeinek, alkatrész családjainak tervezése egyedi megoldásokhoz, személyre szabott konstrukciós tervek elkészítése.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
„Low cost” párhuzamos robotok pontossága.
A pontatlansági hibák forrásai és ezek időbeni változása, javítása, mérhetősége, kompenzálása. A hibák figyelembevétele konstrukciónál illetve későbbi használat során.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Lágy szövet anyagmodellek alkalmazási lehetőségei robotizált (illetve robottal segített) műtéteknél.
Anyagmodellek áttekintése, összehasonlítása, vezérlésbe való integrálhatósága. Erővisszacsatolt vezérlési stratégiák.
Zentay Péter
zentay@manuf.bme.hu
Tanszéki téma

A témák iránt a konzulenseknél, a diplomaterv felelősnél (Dr. Farkas Balázs Zsolt: T. 48.) vagy a TDK felelősnél (Tóth András: T. 46.b.) lehet érdeklődni.

A TDK témák felvitele folyamatban van.

Ugrás a lap tetejére