Oktatás – TDK témák

BSc

|

MSc

|

PhD

TDK

Tárgyarchívum

Tanszékünk az alábbi címekkel hirdet meg TDK témákat.

Téma címe
Téma rövid leírása
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó email címe
Tanszéki vagy céges?
Cég neve
Cég helye (város)
Cég portfolió
Az élsugár és a forgácsolási paraméterek hatása a minimális elméleti forgácsvstagságra S960QL nagy szilárdságú szerkezeti acél forgácsolása esetén
A minimális elméleti forgácsvastagság (hmin) megmutatja azt a legkisebb rétegvastagságot, mely forgácsoló szerszámmal még leválasztható a munkadarabról adott forgácsolási paraméterek mellett. A kutatás célja, hogy feltárja az összefüggést hmin értéke és a szerszám élsugara, illetve a forgácsolási paraméterek között. A kutatás során a szerszámélsugár célzott beállításához alkalmazható precíziós technológia kidolgozása, továbbá S960QL acél kísérleti célú forgácsolása szükséges a tanszéki Hembrug ultraprecíziós esztergán. Elvárt kompetenciák: forgácsoláselméleti ismeretek, proaktív kutatómunka, rendezett munkavégzés, programozói készség.
Biró István
biro@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
kutatás; CFRP; CAD/CAM/CNC; forgácsolás; optimalizálás; kísérlettervezés; felületi érdesség
A témaszűkítésekről és a részletekről kérem, hogy tájékozódjon Dr. Geier Norbert oldalán (https://manuf.bme.hu/?page_id=4282).
Dr. Geier Norbert
geier@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Gyártórendszerek elrendezés-tervezésének támogatása 3D környezetben
A feladat szorosan kapcsolódik egyik tanszéki-ipari kutatási projekthez. A projekt során a tanszéken a közeljövőben épülő minta gyártórendszer elemeit kell elsősorban alapul venni, és az ezekből kiépíthető gyártórendszer alternatívákat elemezni.
Feladatok:
1. Irodalomkutatás: gyártórendszerek modellezési és értékelési módszerei.
2. Egy kiválasztott CAD rendszer használatának és automatizálásának elsajátítása.
3. Építőelem könyvtár létrehozása adott alkalmazási területhez és gyártási feladatokhoz (pl. marógép, eszterga, robot, szállítószalag).
4. Gyártórendszer alternatívák meghatározása, és azok 3D modelljeinek létrehozása.
5. A CAD környezetben olyan megoldások kifejlesztése, melyek lehetővé teszik a gyártórendszer elrendezés modelljének gyors (interaktív vagy automatikus) módosítását, illetve az elrendezések értékelését.
6. Gyártórendszer alternatívák értékelése és összehasonlítása.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Gyártórendszerek elemzése Plant Simulation környezetben
A feladat szorosan kapcsolódik egyik tanszéki-ipari kutatási projekthez. A projekt során a tanszéken a közeljövőben épülő minta gyártórendszer elemeit kell elsősorban alapul venni, és az ezekből kiépíthető gyártórendszer alternatívákat elemezni.
Feladatok:
1. Irodalomkutatás: gyártórendszerek szimulációs és értékelési módszerei.
2. Siemens Plant Simulation diszkrét eseményvezérelt szimulációs rendszer használatának elsajátítása.
3. Teljesítménymutatók meghatározása (pl. termelékenység, hatékonyság, tékihasználás).
4. Gyártóberendezések (pl. marógép, eszterga, robot, szállítószalag) definiálása és azok modelljeinek elkészítése.
5. Szimulálandó gyártási feladatoknak meghatározása.
6. Gyártórendszer alternatívák meghatározása, és azok Plant Simulation modelljeinek létrehozása.
7. Gyártórendszer alternatívák értékelése és összehasonlítása a teljesítménymutatók alapján.
Előnyt jelent, ha a hallgató már ismeri a Plant Simulation rendszert.
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Further development of an existing design system that supports the systematic design of 3-axis machine tools
At our department a design tool has been developed under Unigraphics CAD system that supports the creation, evaluation and optimisation of 3-axis machine tools. The aim of this task is to further develop this design software.
1. Implementing the existing design system into Siemens NX or Solid Edge (or other CAD or 3D modelling tool).
2. Introduction of a new machine tool layout type (e.g. gantry structure) into the design system.
3. Creation of new components and implementing them into the system.
4. Further development of the synthesis methods of layout variants.
5. Integration of the 3D model generating method into the software.
Suggested software development environment: Microsoft Visual Studio (but it can be other as well).
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Departmental topic
3-tengelyes szerszámgépek felépítési változatainak módszeres tervezését támogató szoftver eszköz továbbfejlesztése
A tanszéken kifejlesztettünk egy tervező eszközt Unigraphics CAD rendszer alá, mely lehetővé teszi a 3-tengelyes szerszámgépek felépítési változatainak és azok parametrikus CAD modelljének előállítását, értékelését és optimalizálását. A feladat ennek a szoftvernek a továbbfejlesztése.
1. A meglévő tervező eszköz megismerése, átültetése Siemens NX CAD vagy Solid Edge CAD rendszerbe (illetve más CAD rendszer vagy 3D modellező is szóba jöhet).
2. Újabb szerszámgép felépítési típus (pl. portálos struktúra) bevonása a tervezési módszerbe.
3. Új építőelemek létrehozása és integrálása a rendszerbe.
4. A felépítési változatok szintetizálási módszereinek továbbfejlesztése.
5. A modell-generáló módszer szoftverbe történő integrálása.
Ajánlott szoftverfejlesztési környezet: Microsoft Visual Studio (de lehet más is).
Dr. Németh István
inemeth@manuf.bme.hu
Departmental topic
A MyNCT beépített ciklusainak tesztelése és fejlesztése
Az NCT 304-es CNC vezérlés párbeszéd-alapú ciklusainak vizsgálata, leírások készítése, továbbfejlesztési javaslatok kidolgozása.
Jacsó Ádám
jacso@manuf.bme.hu
Céges téma
NCT Kft.
Budapest
Trochoidális szerszámpályák optimalizálása
A feladat a trochoidális szerszámpályák kísérleti és szimulációs vizsgálata, illetve a pályalak optimalizálása. A feladat megoldásához szükség van egy legalább alapszintű programozási készségre, de MSc diplomaterv esetén ez menet közben is megszerezhető.
Jacsó Ádám
jacso@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
A munkadarab optimális elhelyezési pozíciójának és orientációjának meghatározása 5D-s megmunkálásoknál
1. Végezzen irodalomkutatást a többtengelyes megmunkálások témakörében!
2. Ismertesse az 5-tengelyes szerszámgépek sajátosságait!
3. Dolgozzon ki egy programot, amely adott géptípus esetén képes az ISO G-kódos NC programból visszafejteni a szimultán 5-tengelyes megmunkálás során megvalósítandó szánmozgásokat!
4. A kidolgozott programot bővítse egy olyan modullal, amely az adott szerszámgép képességeinek figyelembe vételével képes megbecsülni a megmunkálási időt!
5. A konzulenssel egyeztetve dolgozzon ki néhány mintageometriát, és készítse el azok CAD modelljét! CAM szoftver segítségével készítsen szimultán 5-tengelyes NC programokat a mintageometriák megmunkálásához!
6. A kidolgozott programot bővítse egy olyan modullal, amely egy adott gépkörnyezet és NC program esetén képes meghatározni a megmunkálási idő szempontjából optimális elhelyezési pozíciót és orientációt! Alkalmazza ezt a programot a CAM rendszerrel készített NC programokhoz!
7. Vizsgálja meg, hogy a kapott eredmények a valóságban is helytállóak-e! Végezzen próbafutásokat a CNC szerszámgépen!
8. Elemezze a kapott eredményeket!
Jacsó Ádám
jacso@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Gyártási költség számító szoftver fejlesztése
A felhasználó által leírt megmunkálási feladatból kiindulva a program meghatározná a szükséges szerszám mozgáspályákat, időket és azok alapján a költségeket. A számítást támogatja egy adatbázis a normatív idő és költségadatok, illetve technológiai adatok tárolására. Ehhez a feladathoz számítógép programozási ismeretek, de legalább hajlam szükséges.
Kutrovácz Lajos
kutrovac@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Alkatrész CAD modell alapú gyártástervezése
Számítógépes rendszer építése, amely egy CAD fájlból összegyűjti a megmunkálási technológia és gyártási idő meghatározásához szükséges információkat.
Kutrovácz Lajos
kutrovac@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Alkatrészek képfeldolgozás alapú gyártástervezése
Számítógépes rendszer építése, amely egy kép fájlból (pl.: beszkennelt rajz) összegyűjti a megmunkálási technológia és gyártási idő meghatározásához szükséges információkat.
Kutrovácz Lajos
kutrovac@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Robotszimuláció idő adatainak tesztelése
Robot szimulációs rendszerben elkészített modell mozgási idő adatainak ellenőrzése valós robottal végrehajtott kísérletek során. A robot szimuláció már elkészült (Process Simulate rendszerben), és a tanszéki laboratóriumban is megvannak az eszközök (robot, megfogó, mozgatási cél pozíciókat megtestesítő asztalok, mdb-ok). A feladat során véglegesíteni kell (pontosan megegyezővé tenni) a szimulációban végrehajtott mozgásokat és a valós környezetben végrehajtottakat. Végre kell hajtani a kísérleteket, melynek során meg kell határozni a szimulációs és a valós mozgási időket, majd összehasonlítani őket, és lehetőség szerint valamilyen összefüggést felállítani amivel a szimulált adatok átszámíthatók a valósakra.
Kutrovácz Lajos
kutrovac@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Hőképek elemzését segítő feldolgozó program fejlesztése
A feladat egy olyan szoftver fejlesztése, ami az elterjedt képformátumokat képes olvasni és az ilyen formátumba kiexportált hőképeken tud alapvető elemzéseket végrehajtani (pl. a mért objektum körvonalának automatikus/félautomatikus felismerése és átlagos hőmérsékletének meghatározása). Programozási ismeretek szükségesek (javasolt: Matlab és/vagy OpenCV ismerete).
Pilissy Tamás
pilissy@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Megbízhatóság hatása elosztott gyártási rendszerek működésére
Az intelligens gyártórendszerek témakörének új részterületét jelentik az elosztott gyártórendszerek, amelyek autonóm, intelligens, rugalmas, elosztott, egymással együttműködő ágensekből állnak. A dolgozat célja olyan erőforrás megosztási módszerek vizsgálata, amelyek lehetővé teszik az erőforrásokat igénylő, és a többlet erőforrással rendelkező ágensek kollaborációját. A kollaboráció során kiemelt szempont az ágensek egymással való viszonya - a partner szavahihetősége, megbízhatósága. A kutatás következő szakaszában annak vizsgálatára is sor kerülhet, hogy egy ilyen rendszer működését milyen módon tudják manipulálni a résztvevők, hogy abból előnyük származzon.
A témára való jelentkezéshez előny az alapvető programozási ismeretek megléte (a szimulációs kísérletek során a Java alapon működő AnyLogic szoftver használata ajánlott).
Szaller Ádám
szaller@manuf.bme.hu
Tanszéki téma

A témák iránt a konzulenseknél, a diplomaterv felelősnél (Dr. Farkas Balázs Zsolt: T. 48.) vagy a TDK felelősnél (Tóth András: T. 46.b.) lehet érdeklődni.

A TDK témák felvitele folyamatban van.

Ugrás a lap tetejére