Oktatás – TDK témák

BSc

|

MSc

|

PhD

TDK

Tárgyarchívum

Tanszékünk az alábbi címekkel hirdet meg TDK témákat.

Téma címe
Téma rövid leírása
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó email címe
Tanszéki vagy céges?
Cég neve
Cég helye (város)
Cég portfolió
Az élsugár és a forgácsolási paraméterek hatása a minimális elméleti forgácsvstagságra S960QL nagy szilárdságú szerkezeti acél forgácsolása esetén
A minimális elméleti forgácsvastagság (hmin) megmutatja azt a legkisebb rétegvastagságot, mely forgácsoló szerszámmal még leválasztható a munkadarabról adott forgácsolási paraméterek mellett. A kutatás célja, hogy feltárja az összefüggést hmin értéke és a szerszám élsugara, illetve a forgácsolási paraméterek között. A kutatás során a szerszámélsugár célzott beállításához alkalmazható precíziós technológia kidolgozása, továbbá S960QL acél kísérleti célú forgácsolása szükséges a tanszéki Hembrug ultraprecíziós esztergán. Elvárt kompetenciák: forgácsoláselméleti ismeretek, proaktív kutatómunka, rendezett munkavégzés, programozói készség.
Biró István
biro@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Döntéstámogató rendszer fejlesztése szerszámcsere-ütemezéshez
A projekt célja olyan döntéstámogató módszertan és algoritmus alapjainak kidolgozása, mely folyamatközi mérések alapján, gépi tanulás útján lehetővé teszi a marószerszám várható hátralévő éltartamának (TRUL – Remaining Useful Tool-Life) becslését, és elősegíti a szerszámcsere-ütemezés optimalizálását a maximális éltartamkihasználtságra alaksajátosság-alapú marási megmunkálás során. A gépi tanulásnak köszönhetően az algoritmus megbízhatósága a feldolgozott szcenáriók számától függően növelhető, és a TRUL becslése az adott megmunkálás közben (online) megtörténhet. Ezért a gépi tanulást hatékonyan támogató adatok vételezésére szisztematikus kísérletsorozat tervezése és kivitelezése történik kontrollált körülmények között végzett horonymarási ciklusok formájában, illetve javaslattétel születik az ipari környezetben végzendő gépi-betanító és a folyamatközi online mérések infrastruktúrájának (szenzorika) kialakítására.
Biró István
biro.istvan@gpk.bme.hu
Tanszéki téma
kutatás; CFRP; CAD/CAM/CNC; forgácsolás; optimalizálás; kísérlettervezés; felületi érdesség
A témaszűkítésekről és a részletekről kérem, hogy tájékozódjon Dr. Geier Norbert oldalán (https://manuf.bme.hu/?page_id=4282).
Dr. Geier Norbert
geier@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Alumíniummátrixú kompozitok összehasonlító forgácsolhatósági vizsgálata
1. Kerámia gömb héjakkal ill. kerámia szemcsékkel erősített alumíniummátrixú kompozitok forgácsolhatóságának elemzése szakirodalmi adatok alapján.
2. Kutatási rések (un. research gaps) megfogalmazása az irodalomkutatás alapján, konzulens segítségével.
3. Forgácsolási kísérletek tervezése, NC programozás, majd kísérletek elvégzése.
4. Kísérletek közbeni és utáni adatgyűjtés; a kutatás fő céljától függően lehet: forgácsolási erő, forgácsolási hőmérséklet, rezgés, nyomaték, felületi érdességjellemzők (pl. Ra, Rz, Rt), sorja szélessége, forgács alakja, szerszámkopás stb.
5. Kiértékelés, eredmények értelmezése, kitekintés és és dokumentálás.

A fenti feladatok tájékoztató jellegűek, hiszen nagyrészt függenek a megállapított konkrét (research gap-en alapuló) kutatási céltól.
Dr. Geier Norbert
geier.norbert@gpk.bme.hu
Tanszéki téma
Gyártási idő becslése alkatrészmodell alapján
A STEP típusú fájlok felépítésének megismerése után egy olyan (nagyrészt szöveges fájl olvasásán, írásán alapuló) algoritmus fejlesztése, mely adott tengelyszerű alkatrészcsalád tagjainak gyártási idejét nagypontossággal megbecsülni képes, alkatrészmodell és adatbázis alapján. A kutatás egy ipari kutatási projekthez kapcsolódik.
Dr. Geier Norbert
geier.norbert@gpk.bme.hu
Tanszéki téma
Örök élet plusz egy nap
"Otthonról" hozott kutatási ötleten alapuló kísérlettezés és kiértékelés, mely kapcsolódik a gyártástudományhoz. Amennyiben van olyan tématerület vagy kérdéskör, mellyel szívesen foglalkozna tudományos igényességgel és mélységben, úgy várom jelentkezését.
Dr. Geier Norbert
geier.norbert@gpk.bme.hu
Tanszéki téma
Szénszállal erősített polimer (CFRP) kompozitok forgácsolhatósági vizsgálata
1. Szénszállal erősített polimer (CFRP) kompozitok forgácsolhatóságának elemzése szakirodalmi adatok alapján.
2. Kutatási rések (un. research gaps) megfogalmazása az irodalomkutatás alapján, konzulens segítségével.
3. Forgácsolási kísérletek tervezése, NC programozás, majd kísérletek elvégzése.
4. Kísérletek közbeni és utáni adatgyűjtés; a kutatás fő céljától függően lehet: forgácsolási erő, forgácsolási hőmérséklet, rezgés, nyomaték, felületi érdességjellemzők (pl. Ra, Rz, Rt), sorja szélessége, forgács alakja, szerszámkopás stb.
5. Kiértékelés, eredmények értelmezése, kitekintés és és dokumentálás.

A fenti feladatok tájékoztató jellegűek, hiszen nagyrészt függenek a megállapított konkrét (research gap-en alapuló) kutatási céltól.
Dr. Geier Norbert
geier.norbert@gpk.bme.hu
Tanszéki téma
Fúrásindukált delaminációt jellemző faktor fejlesztése
A nemzetközi szakirodalomban fellelhető fúrásindukált delaminációt jellemző mérőszámok
többnyire a forgácsolt furat ideális-elméleti és a roncsolódott területének geometriai méreteinek kombinációjából épülnek fel. A hagyományos delaminációs faktor (Fd) a legszélesebb körben alkalmazott mérőszám, mely a roncsolódott terület köré írt −nominális furattal koncentrikus− maximális körátmérő és a nominális körátmérő hányadosaként definiált egydimenziós mérőszám. Az Fd gyorsan és viszonylag egyszerűen számítható, azonban nem szolgáltat közvetlen információt sem a delaminált terület nagyságáról, sem alakjáról. Számos összetett delaminációs mérőszámot javasoltak már a kutatók a delamináció jellemzésére, melyek többnyire geometriai megfontolásokon alapszanak, azonban a jelenlegi delaminációs mérőszámok egyikének nagysága sem korrigál ismert módon a delamináció okozta szilárdságcsökkenéssel, mely a további kutatások
egyik fő irányát jelöli ki.

http://gradus.kefo.hu/archive/2021-1/2021_1_ENG_005_Geier.pdf
Dr. Geier Norbert
geier.norbert@gpk.bme.hu
Tanszéki téma
Főorsó-csapágyazás szimulátor és vizsgáló berendezés tervezése
Alapvető cél egy olyan csapágyvizsgáló berendezés építése, mellyel maró főorsó csapágyainak terheléséhez hasonló eseteket lehet szimulálni, valamint a terheléseket és a csapágyak állapotát folyamatosan lehet mérni és rögzíteni. A kapott idősorok alapján majd megbízhatósági és karbantarthatósági paramétereket szeretnénk számítani és előrejelezni. Ennek első állomása lesz a vizsgáló berendezés gépészeti és mechatronikai tervezése. Tehát egyrészt egy tipikus főorsó-csapágyazási megoldást kell megtervezni; másrészt olyan szerkezetet kell tervezni, ami állítható módon terheli a csapágyakat; harmadrészt a szerkezet szenzorokkal való felszerelését kell megtervezni. A feladat mind gépész, mind mechatronika specializáción végző hallgatóknak ajánlott, akár több hallgató is kaphat részfeladatot. Ha a terv(ek) megfelelőnek bizonyul(nak), a berendezés megépítését elkezdjük akár már őszi félév folyamán.
Dr. Németh István
nemeth.istvan@gpk.bme.hu
Tanszéki téma
Kollaboratív robottal segített szereléshez kevert valóság alapú kísérletek
Fejlesztés alatt lévő ember-kobot ütközés előrejelző rendszerhez ember számára optimális vizuális jelzések kapcsán javaslattétel, kísérletterv összeállítása, kísérletsorozathoz önkéntesek toborzása, tesztelése, dokumentálása.
Dr. Paniti Imre
imre.paniti@sztaki.hu
Céges téma
SZTAKI
Budapest, Kende u. 13-17.
Kutatás-fejlesztés
Trochoidális szerszámpályák optimalizálása
A feladat a trochoidális szerszámpályák kísérleti és szimulációs vizsgálata, illetve a pályalak optimalizálása. A feladat megoldásához szükség van egy legalább alapszintű programozási készségre, de MSc diplomaterv esetén ez menet közben is megszerezhető.
Jacsó Ádám
jacso@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
A munkadarab optimális elhelyezési pozíciójának és orientációjának meghatározása 5D-s megmunkálásoknál
1. Végezzen irodalomkutatást a többtengelyes megmunkálások témakörében!
2. Ismertesse az 5-tengelyes szerszámgépek sajátosságait!
3. Dolgozzon ki egy programot, amely adott géptípus esetén képes az ISO G-kódos NC programból visszafejteni a szimultán 5-tengelyes megmunkálás során megvalósítandó szánmozgásokat!
4. A kidolgozott programot bővítse egy olyan modullal, amely az adott szerszámgép képességeinek figyelembe vételével képes megbecsülni a megmunkálási időt!
5. A konzulenssel egyeztetve dolgozzon ki néhány mintageometriát, és készítse el azok CAD modelljét! CAM szoftver segítségével készítsen szimultán 5-tengelyes NC programokat a mintageometriák megmunkálásához!
6. A kidolgozott programot bővítse egy olyan modullal, amely egy adott gépkörnyezet és NC program esetén képes meghatározni a megmunkálási idő szempontjából optimális elhelyezési pozíciót és orientációt! Alkalmazza ezt a programot a CAM rendszerrel készített NC programokhoz!
7. Vizsgálja meg, hogy a kapott eredmények a valóságban is helytállóak-e! Végezzen próbafutásokat a CNC szerszámgépen!
8. Elemezze a kapott eredményeket!
Jacsó Ádám
jacso@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
A myNCT programozási környezet fejlesztése
Bekapcsolódás a myNCT párbeszédalapú programozási környezet fejlesztésébe. A C# és az NC programozási alapismeretek megléte előnyt jelent. Lehetőség van diákmunkára, illetve 20/30/40 órában rész vagy teljes munkaidős szerepvállalásra is.
Jacsó Ádám
jacso@manuf.bme.hu
Céges téma
NCT Kft.
Budapest, Fogarasi út
CNC vezérlések fejlesztése és forgalmazása
Furatforgácsoló technológiák összehasonlító vizsgálata
A kutatás célja egy olyan összehasonlító tanulmány elkészítése, melyben adott szempontok alapján (pl. anyagleválasztási sebesség, szerszámképás, forgácsolási erő) értékeljük az egyes furatforgácsoló technológiákat (hagyományos fúrás, helikális marás, döntött helikális marás, imbolygó marás, trochoidális furatbővítés stb.)
Pereszlai Csongor
pereszlai.csongor@gpk.bme.hu
Tanszéki téma
Állandó áttételű, folyamatosan változó profileltolású hengeres fogaskerék tervezésének és gyártásának fejlesztése
Evolvens profilú fogaskerék geometria elemzése
Állandó áttételű, folyamatosan változó profileltolású evolvens profilú fogaskerék geometria tervezése
A fogaskerék modelljének létrehozása
A modell alapján a gyártási sajátosságok elemzése
Mintadarab gyártása és értékelése
A feladat megoldásához tetszőleges komputer algebrai program elsajátítása és/vagy magabiztos használata szükséges .
Póka György
poka.gyorgy@gpk.bme.hu
Tanszéki téma
Mágneses térben végzett finomfelületi megmunkálás szerszámpályáinak optimálása
MABB (Magnetic Assisted Ball Burnishing) technológia feldolgozása.
Szerszámközéppont és a megmunkálandó felülettel érintkező gömbök pályájának analitikus felírása.
Hagyományos szerszámpályák elemzése a megmunkálandó felület és a golyók érintkezési idejének vizsgálatával.
Javított szerszámpálya tervezése, mellyel csökkenthető a megmunkálási idő.
Kísérletek elvégzése, különböző szerszámpályák használatával készült munkadarabok felületének és megmunkálási idejének összehasonlítása.
A feladat megoldásához tetszőleges komputer algebrai program elsajátítása és/vagy magabiztos használata szükséges.
Póka György
poka.gyorgy@gpk.bme.hu
Tanszéki téma

A témák iránt a konzulenseknél vagy a TDK felelősnél (Dr. Geier Norbert, geier.norbert) lehet érdeklődni.

A TDK témák felvitele folyamatban van.

Ugrás a lap tetejére