Oktatás – TDK témák

BSc

|

MSc

|

PhD

TDK

Tárgyarchívum

Tanszékünk az alábbi címekkel hirdet meg TDK témákat.

Téma címe
Téma rövid leírása
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó email címe
Tanszéki vagy céges?
Cég neve
Cég helye (város)
Cég portfolió
Az élsugár és a forgácsolási paraméterek hatása a minimális elméleti forgácsvstagságra S960QL nagy szilárdságú szerkezeti acél forgácsolása esetén
A minimális elméleti forgácsvastagság (hmin) megmutatja azt a legkisebb rétegvastagságot, mely forgácsoló szerszámmal még leválasztható a munkadarabról adott forgácsolási paraméterek mellett. A kutatás célja, hogy feltárja az összefüggést hmin értéke és a szerszám élsugara, illetve a forgácsolási paraméterek között. A kutatás során a szerszámélsugár célzott beállításához alkalmazható precíziós technológia kidolgozása, továbbá S960QL acél kísérleti célú forgácsolása szükséges a tanszéki Hembrug ultraprecíziós esztergán. Elvárt kompetenciák: forgácsoláselméleti ismeretek, proaktív kutatómunka, rendezett munkavégzés, programozói készség.
Biró István
biro@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
kutatás; CFRP; CAD/CAM/CNC; forgácsolás; optimalizálás; kísérlettervezés; felületi érdesség
A témaszűkítésekről és a részletekről kérem, hogy tájékozódjon Dr. Geier Norbert oldalán (https://manuf.bme.hu/?page_id=4282).
Dr. Geier Norbert
geier@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
Főorsó-csapágyazás szimulátor és vizsgáló berendezés tervezése
Alapvető cél egy olyan csapágyvizsgáló berendezés építése, mellyel maró főorsó csapágyainak terheléséhez hasonló eseteket lehet szimulálni, valamint a terheléseket és a csapágyak állapotát folyamatosan lehet mérni és rögzíteni. A kapott idősorok alapján majd megbízhatósági és karbantarthatósági paramétereket szeretnénk számítani és előrejelezni. Ennek első állomása lesz a vizsgáló berendezés gépészeti és mechatronikai tervezése. Tehát egyrészt egy tipikus főorsó-csapágyazási megoldást kell megtervezni; másrészt olyan szerkezetet kell tervezni, ami állítható módon terheli a csapágyakat; harmadrészt a szerkezet szenzorokkal való felszerelését kell megtervezni. A feladat mind gépész, mind mechatronika specializáción végző hallgatóknak ajánlott, akár több hallgató is kaphat részfeladatot. Ha a terv(ek) megfelelőnek bizonyul(nak), a berendezés megépítését elkezdjük akár már őszi félév folyamán.
Dr. Németh István
nemeth.istvan@gpk.bme.hu
Tanszéki téma
Trochoidális szerszámpályák optimalizálása
A feladat a trochoidális szerszámpályák kísérleti és szimulációs vizsgálata, illetve a pályalak optimalizálása. A feladat megoldásához szükség van egy legalább alapszintű programozási készségre, de MSc diplomaterv esetén ez menet közben is megszerezhető.
Jacsó Ádám
jacso@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
A munkadarab optimális elhelyezési pozíciójának és orientációjának meghatározása 5D-s megmunkálásoknál
1. Végezzen irodalomkutatást a többtengelyes megmunkálások témakörében!
2. Ismertesse az 5-tengelyes szerszámgépek sajátosságait!
3. Dolgozzon ki egy programot, amely adott géptípus esetén képes az ISO G-kódos NC programból visszafejteni a szimultán 5-tengelyes megmunkálás során megvalósítandó szánmozgásokat!
4. A kidolgozott programot bővítse egy olyan modullal, amely az adott szerszámgép képességeinek figyelembe vételével képes megbecsülni a megmunkálási időt!
5. A konzulenssel egyeztetve dolgozzon ki néhány mintageometriát, és készítse el azok CAD modelljét! CAM szoftver segítségével készítsen szimultán 5-tengelyes NC programokat a mintageometriák megmunkálásához!
6. A kidolgozott programot bővítse egy olyan modullal, amely egy adott gépkörnyezet és NC program esetén képes meghatározni a megmunkálási idő szempontjából optimális elhelyezési pozíciót és orientációt! Alkalmazza ezt a programot a CAM rendszerrel készített NC programokhoz!
7. Vizsgálja meg, hogy a kapott eredmények a valóságban is helytállóak-e! Végezzen próbafutásokat a CNC szerszámgépen!
8. Elemezze a kapott eredményeket!
Jacsó Ádám
jacso@manuf.bme.hu
Tanszéki téma
A myNCT programozási környezet fejlesztése
Bekapcsolódás a myNCT párbeszédalapú programozási környezet fejlesztésébe. A C# és az NC programozási alapismeretek megléte előnyt jelent. Lehetőség van diákmunkára, illetve 20/30/40 órában rész vagy teljes munkaidős szerepvállalásra is.
Jacsó Ádám
jacso@manuf.bme.hu
Céges téma
NCT Kft.
Budapest, Fogarasi út
CNC vezérlések fejlesztése és forgalmazása

A témák iránt a konzulenseknél vagy a TDK felelősnél (Dr. Geier Norbert, geier.norbert) lehet érdeklődni.

A TDK témák felvitele folyamatban van.

Ugrás a lap tetejére