Dr. Geier Norbert

Adjunktus

Elérhetőség

Iroda: T ép. 48.
Telefonszám: +36-1-463-2641
E-mail: geier.norbert
Konzultáció a szorgalmi időszak alatt:
Szerdánként 15:45-től az MS Teams felületen

 

 


Tanulmányok/Munkahelyek

2020 –           : Adjunktus, BME Gyártástudomány és -technológia Tanszék
2016 – 2020 : PhD hallgató, BME Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola
2016 –           : Egyéni vállalkozó, CAD/CAM műszaki szakértés, oktatás és tanácsadás
2015 – 2016 : ERASMUS hallgató, Technical University of Munich
2014 – 2016 : Demonstrátor, BME Gyártástudomány és –technológia Tanszék
2014 – 2016 : BME Gépészmérnök MSc, Gépgyártástechnológia szakirány
2013 – 2014 : Gépészmérnök gyakornok, Santavecz Kft.
2013 – 2013 : R&D gyakornok, CLAAS Hungária Kft.
2010 – 2014 : BME Gépészmérnök BSc, Gépgyártástechnológia szakirány
2006 – 2010 : Árpád Gimnázium, Tatabánya

Tudományos fokozat és címek

2019.  Ph.D. (Doktori értekezésének címe: Szénszállal erősített polimer (CFRP) kompozit anyagok forgácsolt alaksajátosságainak mikro- és makrogeometria vizsgálata és jellemző mérőszámrendszerének kidolgozása)

Díjak, elismerések, ösztöndíjak

2023. Akadémiai Ifjúsági Díj
2022. “Akikre büszkék vagyunk” elismerő oklevél a Rektortól
2022. Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj (1 év)
2022. MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (3 év)
2020. Rektori különdíj TDK felkészítésért
2019. Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj (5 hónapos)
2019. Campus Mundi Ösztöndíj a Sheffield-i Egyetemre (Egyesült Királyság)
2018. Campus Mundi Ösztöndíj az Aveiro-i Egyetemre (Portugália)
2017. Pro Progressio OTDK hallgatói ösztöndíj
2017. Pro Scientia Aranyérem
2017. OTDK 1. helyezés (egyéni)
2016. CEEPUS Ösztöndíj a Poznani Műszaki Egyetemre (Lengyelország)
2015. Pro Progressio TDK hallgatói ösztöndíj
2015. ERASMUS+ Ösztöndíj a Müncheni Műszaki Egyetemre (Németország)
2015. TDK 1. helyezés (egyéni)
2015. Köztársasági Ösztöndíj
2015. OTDK 1. helyezés (egyéni)
2014. TDK 1. helyezés, 1975-ben végzett mérnökök alapítványa különdíj (csapatos)
2014. TDK 2. helyezés, Gépipari Tudományos Egyesület különdíja (egyéni)
2014. Köztársasági Ösztöndíj
2013. TDK dicséret (egyéni)

Szakmai-közéleti tevékenység

2022.   ESB 2022 Konferencia helyi szervezőbizottság (szekcióelnök)
2022 – BME Gépészmérnöki Kar TDK titkára
2022 – Középiskolai MTA Alumni Program – A Magyar Tudományos Akadémia a tudománybarát diákokért (választható előadó)
2022 – Tanszéki GEP (gender equality plan) felelős
2021.   ESB 2021 Konferencia helyi szervezőbizottság (szekcióelnök)
2021.   DET 2021 Konferencia helyi szervezőbizottság (tag és szekcióelnök)
2021 – BME GPK GTT záróvizsga bizottság (tag)
2021 – OTDK bíráló bizottság (tag)
2020 – The International Academy for Production Engineering (CIRP Research Affiliate)
2020 – Intézményi TDK Gépgyártástechnológia szekció bizottság (titkár)
2020 – ÚNKP bíráló bizottság (tag)
2020 – BME Gyártástudomány és -technológia Tanszék TDK (tudományos diákkör) felelőse
2020 – Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (tag)
2020 – MTA Műszaki Tudományok Osztálya, Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottság                   (köztestületi tag)

Kutatási területek és tevékenységek

Szálerősített polimer kompozitok (FRPs) forgácsolhatósági vizsgálata
Speciális fúrási technológiák fejlesztése és optimalizálása
Többtengelyes élmaróciklusok fejlesztése CFRP kompozitok hatékony megmunkálásához
Forgácsolásindukált sorja- és delaminációképződés vizsgálata polimer kompozitok forgácsolása során
Kísérlettervezés és kiértékelés a gyártástudományban
CAD/CAM alkalmazások a forgácsolt alkatrészgyártásban

Publikációs tevékenység (utolsó frissítés: 2023.01.21.)

Összes publikációk száma: 56
Q1-es cikkek száma: 18
ebből D1-es: 8
Q2-es cikkek száma: 1
Q3-as cikkek száma: 1
Q4-es cikkek száma: 0
Összesített impakt faktor: 100,539
Összes független hivatkozások száma: 513
h-index: 10

Fontosabb folyóiratpublikációk:

N. Geier: An experimental study on the drilling of CFRP sandwich structures with filled and unfilled aramid honeycomb cores. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 45(4) 219 (2023) (2021-es IF.: 2,361)

N. Geier, K. Patra, R. S. Anand, S. Ashworth, B. Z. Balázs, T. Lukács, G. Magyar, P. Tamás-Bényei, J. Xu, J. P. Davim: A critical review on mechanical micro-drilling of glass and carbon fibre reinforced polymer (GFRP and CFRP) composites. Composites Part B 254 110589. (2023) (2021-es IF.: 11,322)

T. Lukács, Cs. Pereszlai, N. Geier: Delamination measurement in glass fibre reinforced polymer (GFRP) composite based on image differencing. Composites Part B 248 110381. (2023) (2021-es IF.: 11,322)

J. Xu,*, L. Li, N. Geier, J.P. Davim, M. Chen: Experimental study of drilling behaviors and damage issues for woven GFRP composites using special drills. Journal of Materials Research and Technology 21 pp. 1256-1273. (2022) (2021-es IF.: 6,267)

G. Magyar, D. Károly, J. Xu, N. Geier: Analysis of drilling-induced geometrical damages in basalt and carbon fibre reinforced polymer (BFRP and CFRP) composites. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 123 pp. 357-372. (2022) (2021-es IF.: 3,563)

N. Geier, Gy. Póka, Á. Jacsó, Cs. Pereszlai: A method to predict drilling-induced burr occurrence in chopped carbon fibre reinforced polymer (CFRP) composites based on digital image processing. Composites Part B 242 110054. (2022) (2021-es IF.: 11,322)

J. Xu, Y. Yin, J.P. Davim, L. Li, M. Ji, N. Geier, M. Chen: A critical review addressing the drilling-induced damage issues for CFRP composites. Composite Structures 115594. (2022) (2021-es IF.: 6,603)

N. Geier, D.I. Poór, Cs. Pereszlai, P. Tamás-Bényei, J. Xu: A drilling case study in polymer composites reinforced by virgin and recycled carbon fibres (CFRP and rCFRP) to analyse thrust force and torque. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 120 pp. 1433-3015. (2022) (2021-es IF.: 3,563)

N. Geier, D.I. Poór, Cs. Pereszlai, P. Tamás-Bényei: Drilling of recycled carbon fibre–reinforced polymer (rCFRP) composites: Analysis of burrs and microstructure. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 120 pp. 1677-1693. (2022) (2021-es IF.: 3,563)

J. Xu, T. Lin, L. Li, M. Ji, J.P. Davim, N. Geier, M. Chen: Numerical study of interface damage formation mechanisms in machining CFRP/Ti6Al4V stacks under different cutting sequence strategies. Composite Structures 115236. (2022) (2021-es IF.: 6,603)

M. Ji, J. Xu, L. Li, D. Yu, M. Chen, N. Geier, M. El Mansori: Investigation of material removal mechanisms and ductile-brittle transition zone of zirconia ceramics sintered at various temperatures. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 125  104944. (2022) (2021-es IF.: 4,042)

D.I. Poór, N. Geier, Cs. Pereszlai, J. Xu: A critical review of the drilling of CFRP composites: Burr formation, characterisation and challenges. Composites Part B 223 109155. (2021) IF.: 11,322

Cs. Pereszlai, N. Geier, D.I. Poór, B.Z. Balázs, Gy. Póka: Drilling fibre reinforced polymer composites (CFRP and GFRP): An analysis of the cutting force of the tilted helical milling process. Composite Structures 262 113646. (2021) IF.: 6,603

B.Z. Balázs, N. Geier, M. Takács, J.P. Davim: A review on micro-milling: recent advances and future trends. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 112 pp. 665-684. (2021) IF.: 3,563

N. Geier: Influence of fibre orientation on cutting force in up and down milling of UD-CFRP composites. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 111 pp. 881-893. (2020) IF.: 3,226

Cs. Pereszlai, N. Geier: Comparative analysis of wobble milling, helical milling and conventional drilling of CFRPs. International Journal of Advanced Manufacturing Technology  106(9) pp. 3913-3930. (2020) IF.: 3,226

N. Geier, J.P. Davim, T. Szalay: Advanced cutting tools and technologies for drilling carbon fibre reinforced polymer (CFRP) composites: a review. Composites Part A 125C (2019) 105552. IF.:6,444

N. Geier, T. Szalay, M Takács: Analysis of thrust force and characteristics of uncut fibres at non-conventional oriented drilling of unidirectional carbon fibre-reinforced plastic (UD-CFRP) composite laminates. International Journal of Advanced Manufacturing Technology  100 pp. 3139–3154. (2019) IF.: 2,633

N. Geier, T. Szalay: Optimisation of process parameters for the orbital and conventional drilling of uni-directional carbon fibre-reinforced polymers (UD-CFRP). Measurement 110  pp. 319-334. (2017) IF.:2,218

A teljes publikációs tevékenység az alábbi helyeken olvasható: ResearcGate, Google ScholarMTMT

Oktatott tantárgyak

Gépgyártástechnológia (BSc)
CAD/CAM alkalmazások (BSc)
CAD/CAM applications (BSc)
Gyártástervezés I (BSc)
Gyártástervezés II (BSc)
Szakdolgozatkészítés (BSc)
CAD/CAM alkalmazások (MSc)
Forgácsolási folyamatok (MSc)
Gyártási folyamatok automatizált tervezése (MSc)
Projekt A és B (MSc)
Diplomamunka A és B (MSc)

Témavezetői tevékenység

Doktori (PhD) végzettek: 0
Doktori (PhD) futó: 3
Pereszlai, Poór, Lukács

Diploma (MSc) végzettek: 8
Pataki, Sebők, Pereszlai, Peitler, Mehraj, Poór, Lukács, Helle

Szakdolgozat (BSc) végzettek: 17
Martonosi, Csábi, Molnár, Pálfi, Somoskői, Szegedi, Földesi, Poór, Kocsis, Sólyom, Gász, Kovács, Mándi, Bacs, Helle, Gödri, Tima

TDK munkák: 20
Martonosi (II. hely), Pálfi (II. hely), Somoskői (II. hely), Helle (I. hely), Bacs (II. hely), Poór (I. hely, Rektori Különdíj), Tima (Dicséret), Zudor (III. hely), Helle (Dicséret), Magyar (I. hely), Detki (Dicséret), Lukács (I. hely), Farkas (Dicséret), Hauschild (II. hely), Magyar (I. hely), Helle (III. hely), Ujvári (II. hely), Tima (I. hely), Gödri (Dicséret), Balog (Dicséret)

OTDK  előadások: 4
Pálfi, Poór (I. hely), Helle (II. hely), Bacs

Demonstrátor vezetés: 12
Somoskői, Poór (4x), Bacs, Magyar (2x), Helle (2x), Lukács, Tima

Versenyfelkészítés: 1
“Ez igazi CAMu 2022” (III. hely)

Kutatási projektek

2022-2024 Forgácsolásindukált rétegközi sorja minimalizálása Ti/CFRP szendvicsszerkezetekben speciális fúrási technológiákkal (Magyar-Kínai TéT, projektvezető)
2022-2024 Térhálós és fenntartható műszaki polimer alapú szénszállal erősített repülőgépipari kompozitok összehasonlító forgácsolhatósági vizsgálata (Magyar-USA TéT, projektvezető)
2022-2024 Újrahasznosított és hagyományos CFRP kompozitok összehasonlító forgácsolhatósági vizsgálata (Magyar-Kínai TéT, projektvezető)
2020-2024 Mesterséges intelligencia nemzeti laboratórium
2020-2023 Szénszállal erősített polimer (CFRP) kompozitok forgácsképződési mechanizmusainak kísérleti vizsgálata fúrás esetén (OTKA PD, projektvezető)
2019-2022 Szénszállal erősített polimer (CFRP) kompozitok forgácsolási technológiájának vizsgálata és optimalizálása (Portugál TéT)
2018-2024 Centre of Excellence in Production Informatics and Control (Horizon 2020)

Nyelvismeret

Német – írásban és olvasásban (B2 komplex nyelvvizsga)
Angol – tárgyalóképes (B2 komplex nyelvvizsga)

Témaajánlatok

Amennyiben érdeklődne a lent listázott témák után, úgy bíztatom, hogy keressen meg személyesen a szorgalmi időszakban a konzultációs időmben, vagy írjon egy e-mailt időpont egyeztetés céljából, lehetőleg minnél hamarabb (preferáltan 1-2 héttel a regisztrációs hét előtt). Felhívom a szíves figyelmét, hogy szakdolgozattémát csak abban az eseten tudok kiadni, ha (i) abból legalább egy TDK munka is készül (a szakdolgozat melett) és (ii) vállalja a hallgató, hogy a következő félévben jelentkezik MSc képzésre; míg diplomadolgozattémát csak abban az esetben tudok kiadni, ha vállalja a hallgató, hogy leglább egy TDK dolgozatot megír és előad. A TDK dolgozat megírása jellemzően nem igényel többletmunkát a záródolgozat megírásához viszonyítva, egyedüli hátránya, hogy hamarabb el kell készülni a munkával (mely egyben előny is, hiszen a félév végi nagy oktatási leterheltség melett már nem kell a záródolgozatírással foglalkozni). Amennyiben sikerül megegyeznünk egy záródolgozattéma kiválasztásában, úgy vállalom a korrekt szakmai vezetést és iránymutatást, rendelkezésre állást, rugalmasságot és a rendszeres konzultációs lehetőség biztosítását.

Tanszéki digitális asszisztens koncepcionális tervezése és programozása (BSc)
Szénszálrovingok eloszlási és orientációs inkonzisztenciájának konzekvenciavizsgálata (BSc)
Vízvágás technológiai paramétereinek hatása CFRP kompozitok felületi minőségére (BSc)
Támogató készülékelemek hatásvizsgálata szálerősített polimer kompozitok fúrásindukált delaminációjára (BSc)
Gyártási idő becslése alkatrészmodell alapján (BSc, MSc)
Forgácsolási erő modellezése CFRP kompozitok marásakor (BSc, MSc)
Felületi érdesség vizsgálata körmart CFRP kompozitok felületein (BSc, MSc)
Fúrásindukált delamináció kísérleti vizsgálata és mérőszámfejlesztés (BSc, MSc)
Marásindukált delamináció kísérleti vizsgálata és mérőszámfejlesztés (BSc, MSc)
Sorja kísérleti és elméleti vizsgálata (BSc, MSc)
Posztprocesszor fejlesztése CAM rendszerekhez (BSc, MSc)
Polimer kompozitok intelligens forgácsolása (BSc, MSc)
Polimer kompozitok okos forgácsolása (BSc, MSc)
CAM generált szerszámpálya húrhiba (tűrés) hatása forgácsolt felületek minőségére (BSc, MSc)
Újszerű fúrószerszám fejlesztése szálerősített polimer kompozitok hatékony forgácsolásához (BSc, MSc)
Újszerű marószerszám fejlesztése szálerősített polimer kompozitok hatékony forgácsolásához (BSc, MSc)
Bazaltszálak szerszámkoptató hatásának kísérleti vizsgálata szálerősített polimer kompozitokban (MSc)
Bazalt- és szénszálal erősített polimer kompozitok összehasonlító forgácsolhatósági vizsgálata (MSc)
Forgácsolási hőmérséklet becslése mérések és modellek alapján (MSc)
Tudományrendszerezés CFRP forgácsolhatóság témában (MSc)
Nem kontúrpárhuzamos kontúrmaró szerszámpályák fejlesztése és kísérleti vizsgálata (MSc)
Részleges és teljes faktoriális kísérlettervezés (MSc)
Reverse engineering-el támogatott kukoricamalacgyártás technológiai tervezése és programozása (MSc)
Marási folyamatparaméterek (fogásmélység, fogásszélesség, kapcsolószög stb.) kinyerése online erőmérési adatokból (MSc)
Cikkírást támogató számítógépes környezet koncepcionális tervezése és programozása (MSc)
“Otthonról” hozott kutatási ötlet, mely kapcsolódik a gyártástudományhoz (MSc)
Kerámia szemcsékkel erősített alumíniummátrixú kompozitok forgácsolhatósági vizsgálata (MSc, PhD)
3D nyomtatással gyártott, változó (de programozott) anyagtulajdonságú polimerek forgácsolásának technológiai optimalizálása (MSc, PhD)
Töltőanyagok hatásvizsgálata szálerősített polimer kompozitok forgácsolhatóságára (MSc, PhD)
Forgácsolási folyamatok felügyelete és irányítása mesterséges neurális hálókkal (MSc, PhD)
Speciális furatforgácsoló technológiák fejlesztése és kísérleti vizsgálata (MSc, PhD)
Polimer kompozitok forgácsolhatósági vizsgálata (MSc, PhD)
Szálerősített polimer kompozitok forgácsolhatósági vizsgálata (MSc, PhD)
Újrahasznosított szénszállal erősített polimer kompozitok forgácsolhatósági vizsgálata (MSc, PhD)
Biokompatibilis polimerek forgácsolhatósági vizsgálata (PhD)
Öngyógyuló polimerek felhasználási lehetőségei delaminált polimer kompozitok javítására (PhD)

Egyéb

„B” kategóriás jogosítvány
Igazolt Senior úszóversenyző
Igazolt teremröplabdás
Etil Alakulat úszókör csapatkapitánya
GépZAJ zenekar szólógitárosa és ügyvezetője

Ugrás a lap tetejére