Kiírásra került a hallgatói poszter pályázat

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gyártástudomány és –technológia Tanszéke pályázatot hirdet

féléves házifeladat ismertető poszter készítésére.

Pályázatot a BME Gyártástudomány és –technológia Tanszék (továbbiakban: a Tanszék) által gondozott tantárgyak hallgatói nyújthatják be bármely tanszéki féléves feladatról (a szakdolgozatkészítés és a Diplomatervezés A, B tárgyak is beleértendőek). A pályázók közül az első három legjobb pályaművet a Tanszék kinyomtatja és a „T” épület negyedik emeletén preferált helyen kiállításra elhelyezi.

Formai és tartalmi követelmények a poszterre:

A poszter sablon letölthető innen.

Tartalmi megkötések: röviden ismertesse szövegesen a féléves feladat célját, annak megoldási menetét és eredményeit. Munkáját sok képpel és illusztrációval színezze! Ne feledje, a poszter célja a figyelem felkeltés (rövid és látványos bemutatása az általunk végzett munkának) és nem pedig a féléves feladat részletekbe menő ismertetése!

A pályázat benyújtásának határideje:

  1. január 15. 12:00

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton, a poszternek (pdf és pptx formátumban) és a személyes adatoknak (név, neptun kód, képzési kód) a geier@manuf.bme.hu címre történő megküldésével.

A pályázat elbírálásának módja és határideje:

A pályázatokat a Tanszék által felállított öttagú szakmai bírálóbizottság értékeli, a pályázati felhívásban megjelölt benyújtási határnaptól számított tíz napon belül bírálja el, és annak eredményét a Tanszék hivatalos honlapján közzéteszi.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén keressék Geier Norbert doktoranduszt (geier@manuf.bme.hu).

Budapest, 2017. szeptember 13.

 

Dr. Szalay Tibor

Tanszékvezető, egyetemi docens

BME Gyártástudomány és –technológia Tanszék

Ugrás a lap tetejére