A Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozatának Diplomamunka pályázata

A Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozata (MMK-GT) Diplomamunka Pályázatot hirdet kiemelkedően magas színvonalú, gépészeti témájú MSc diplomatervek elismerésére, magyar állampolgárságú, műszaki egyetemi szakon 2017-18 tanév téli és nyári szemeszterekben végzett hallgatók részére.

A nyertes pályázók oklevél, illetve pénzjutalom elismerésben, valamint egy éves időtartamú ifjúsági mérnöki kamarai tagságban részesülnek.

A pályázók iránt támasztott követelmények:

  • a diploma megszerzését megelőző két félévben felvett összes szakmai tárgy számtani átlaga legalább 4,0, amelyet leckekönyvi fénymásolattal igazolni kell. A szakmai tárgyakat és az érdemjegyeikből képzett átlagszámítást a kérelmező levélhez mellékelni kell,
  • közép(felső)fokú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű külföldi nyelvvizsgáinak bizonyítvány másolata világnyelvekből,
  • kiemelkedő aktivitás igazolása a TDK, demonstrátori munka, vagy egyéb szakmai tevékenység terén (tanszékvezetői és témavezetői igazolás),
  • az MSc diplomaterv a konzulens hitelesítésével és véleményével ellátva (valamennyi PDF formátumban).

Pályázat benyújtása :

  • a pályázati űrlapot a diplomatervvel együtt kell eljuttatni a kért adatokkal és mellékletekkel a MMK-GT Titkárság postacímére (devenyi@eik.bme.hu).
  • pályázati űrlap a felhívás mellékletében található.
  • a támogatások kifizetése kizárólag banki átutalással és utólag történik.
  • a pályázat benyújtása kizárólag a nyári diploma leadási időszak utolsó napjáig történhet, eddig pályázhatnak az előző félévben végzettek is.
  • a pályázati döntésről e-mail értesítést küldünk, a nyertesek nevét és a diplomaterv címét a MMK honlapján is közzétesszük (www.mmk.hu).

A Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozata évente két díjat ad ki, ugyanarról a karról legfeljebb egy pályázat támogatható, az elismerő oklevelet és a díjat a diplomaátadó ünnepségen a Kuratórium képviselője adja át.

Hiányosan kitöltött, felszerelt, aláírás nélküli vagy határidő után beérkezett pályázatot a Kuratórium nem fogad.

A személyes adatokat a Kuratórium bizalmasan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki.

                                                                                                                                     az MMK-GT Elnöksége      

 a Diploma Pályázat Kuratóriuma

Ugrás a lap tetejére