BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala
BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM keretében pályázatot hirdet

A BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM célja:

A pályázatot elnyerő felsőoktatási képzésben résztvevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét;
A diplomamunka megírásához biztosított szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségekkel járuljon hozzá a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához.

A PROGRAM jellemzői, feltételei:
1. A Program időtartama: 10 hónap.
2. A Program kezdési időpontja: 2016. szeptember, keresztféléves képzés esetén 2017. február.
3. A Program résztvevője lehet (legfeljebb 20 fő), az a
– a magyar állampolgárságú,
– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben              meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
– a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó                              bevándorolt, illetve letelepedett jogállású, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú,
büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, nappali tagozatos, a Program kezdési                         időpontjában alap- v. mesterképzés utolsó tanulmányi évét megkezdő hallgató, aki:
a) valamely fővárosi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;
b) jó (legalább 4,00 átlag) tanulmányi eredménnyel rendelkezik;
c) a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból írja;
d) angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
e) a diploma megszerzésének évében 30. életévét nem tölti be.

4. Az ösztöndíj mértéke: bruttó 50.000,-Ft/hó/fő

Jelentkezési határidő: 2016. április 15.

Bővebb információ a www.budapest.hu oldalon olvasható. További dokumentumok és adatok:

szakdolgozati témakörök 2016

BÖP rendelet

egyetemek, főiskolák felé

nyilatkozat

pályázati adatlap 2016

pályázati kiírás BÖP 2016

Ugrás a lap tetejére